NORRKÖPING. En grundskola i Norrköping har under 7 års tid tilldelats 23 miljoner kronor i extrastöd från kommunen. Ingen vet däremot vad pengarna gått till då inga efterföljande kontroller har gjorts.

Skolans ägare Isam Bardaqji.

Den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping har under sju års tid tilldelats 23 miljoner kronor, som betalats med skattepengar. Syftet med bidraget är att de 150 eleverna, där majoriteten är somalier, ska ges samma möjligheter som alla andra barn. Skolan har därför beviljats ekonomiskt extrastöd, där summan per elev är den högsta i hela kommunen.

Bidraget, som utgör 25 procent av skolans totala budget, kallas för strukturbidrag och är statliga pengar som kommunen delar upp mellan skolor där föräldrarna har låg utbildningsnivå. Pengarna ska bland annat användas till att anställa utbildade lärare.

Kunskapsljuset har dock endast en heltidsanställd lärare med legitimation och ingen lärare alls med specialkompetens sedan 2015, trots att dessa miljonbelopp inkommit. Skolans brist på högskoleutbildad personal gör att den är en av de sämsta i landet, enligt Skolverket ligger den på 35:e plats från bottnen av ungefär 5 000 grundskolor i Sverige.

Trots att skolan fått så mycket pengar görs det inga efterföljande kontroller på hur resurserna används. Varken kommunen eller Skolinspektionen tar något ansvar utan lägger istället över skulden på varandra.

— Vi delar ut pengarna enligt givna kriterier, men vi följer inte upp dem. Det är Skolinspektionen som har ansvar för att säkra att pengarna används på ett korrekt sätt, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör på Norrköpings kommun.

Skolinspektionen svarar:

— Det ska kommunen göra, vi granskar inte det, säger Maria Sundkvist, chef för Skolinspektionen i Linköping.

SVT Nyheter Öst har intervjuat före detta anställda på skolan där ingen av dessa personer hade någon vetskap alls om extrapengarna. De berättar också om en ohållbar arbetsmiljö samt att de själva fått köpa skolmaterial.

Skolans ägare Isam Bardaqji vill inte kännas vid någon kritik:

— När det kommer vittnesmål från personer som har något mot oss eller mot mig som person, det kan jag inte bemöta på annat sätt än att det är lögn, säger han.

Eva-Lena Arefjäll på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger att rektorer inte har något ansvar att redovisa för kommunen hur pengarna används, men däremot har kommunen heller inget kontrollansvar.

Källa:
Miljoner i stöd till friskola – helt utan kontroll


  • Publicerad:
    2017-05-24 22:50