MASSINVANDRING. Flickor placeras längst bak och pojkar längst fram i skolbussen till och från den muslimska friskolan Al-Azharskolan i Stockholms­förorten Vällingby. Detta vill statsminister Stefan Löfven med flera ändra på.

Skärmdump från TV4 Nyheterna.

Kalla Fakta i TV4 kan “avslöja” att skolbussen till och från den muslimska friskolan Al-Azharskolan i Vällingby bedriver könsuppdelad skolskjuts till och från skolan. Statsminister Stefan Löfven är upprörd över “nyheten”.

Jag tycker att det är avskyvärt. Det hör inte hemma i Sverige, säger Löfven.

Även Liberalernas partiledare Jan Björklund har reagerat starkt över friskolans sätt att dela upp elever efter kön och menar att den kanske borde stängas.

— Om detta på något sätt är sanktionerat av skolan, då menar jag att en sådan skola ska stängas, säger Björklund.

För att råda bot på ”problemet” vill Löfven helst inte se några religiösa friskolor alls utan istället blanda både kristna och muslimska samt elever med andra trosuppfattningar i samma skolor.

— I våra svenska skolor ska olika religioner, och de som inte tror överhuvudtaget, blandas, säger Löfven.

Källa:
Religiös friskola separerar flickor och pojkar
Löfven fördömer könsuppdelad skolbuss: Hör inte hemma i Sverige


  • Publicerad:
    2017-04-04 17:30