NORGE. Det judiska samfundet i Norge vill ha obligatorisk undervisning i judendom på landets gymnasieskolor. 

Utbildningsminister Torbjørn Røe Isaksen skriver till Klassekampen att grundskolan är skyldig att ge elever undervisning i judendom, men att lärare på gymnasieskolor individuellt kan välja vilken religion de vill fokusera på förutom islam och kristendom i Norges nya läroplan.

Detta duger dock inte för det judiska samfundet och deras föreståndare Ervin Kohn, som reagerar starkt på att undervisning om judendom inte är obligatoriskt vid religionsstudier på Norges gymnasieskolor.

— Undervisning om judendom i norska skolor är alltför dålig. Elever lär sig kanske om våra högtider, men där stannar det. Hela vår filosofiska och religiösa tradition, som också är grunden för islam och kristendom, är närmast icke-existerande, hävdar Kohn till Klassekampen.

Chefen för undervisning för ”Förintelsecentret”, Peder Nustad, menar att den nya läroplanen kan göra eleverna antisemitiska.

— Om eleverna baserar sin kunskap om judendomen på skolans undervisning om nazistsernas stereotypiska föreställningar riskerar vi att fördomar om judar får fäste och blir en grogrund för antisemitism. Att ge en mer allomfattande bild av judiskt liv och judendom är ett ansvar för hela skolan, säger Nustad.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.

Källa:
Religionsfag uten jødedom


  • Publicerad:
    2017-02-12 11:40