RELIGION. Ett nytt dokument från Vatikanen uppmanar katoliker att inte missionera bland judar.

Påven Franciskus, som här visar sin vördnad för en “Överlevare” i Israel, vill stoppa katolsk mission bland judar.

Påven Franciskus, som här visar sin vördnad för en “överlevare” i Israel, vill stoppa katolsk mission bland judar.

I ett nyligen släppt dokument från Vatikanen uppmanas katoliker bland annat att inte längre försöka omvända judar till kristendomen. Detta eftersom man menar att de redan är Guds folk, samt att man måste visa särskild hänsyn till dem, med tanke på “Förintelsen”. Istället betonas att man ska arbeta med dem för att “motverka antisemitism”. Dokumentet, som skrivits under av påven Franciskus, är släppt för att uppmärksamma 50 års jubileumet av ett av Andra Vatikankonciliets mest omdiskuterade dokument Nostra Aetate. Redan då bröt katolska kyrkan radikalt med sin tidigare skeptiska inställning till judendomen och dess följare, för att istället bland annat benämna judarna som “våra äldre syskon i tron”.

Trots att detta nya dokument går ännu längre i sitt tillmötesgående gentemot judarna än Nostra Aetate, är alla inte helt nöjda. Rabbinen David Rosen, som är ordförande för Amerikanska Judiska Komittens avdelning för interreligiösa frågor, är besviken att dokumentet inte lyfter “den centrala roll som landet Israel spelar i det judiska folkets religiösa liv”.

Katolska Kyrkans nya syn på judendomen efter Andra Vatikankonciliet har blivit starkt ifrågasatt av traditionella katolska grupper.

Källor:
Reflection on Theological Questions Pertaining to Catholic-Jewish Relations
Catholics should not try to convert jews, Vatican says in landmark document


  • Publicerad:
    2015-12-11 21:20