VATIKANEN. Under sin predikan i Vatikanen under söndagen uppmanade påven alla religiösa samfund, kyrkor och församlingar att göra sin del i folkutbytet. Han uppmanade dem att ta emot minst en flyktingfamilj var.

Det var under sin predikan i Vatikanen i söndags som påven Franciskus uppmanade alla de religiösa samfunden runt om i Europa att ta emot minst en flyktingfamilj var.

— Jag vädjar till församlingar, religiösa samfund, kloster och helgedomar i hela Europa: ta emot en flyktingfamilj, uppmanade påven under sin predikan.

Påven uppger att Vatikanen själva ska föregå med ”gott exempel” och ta emot två flyktingfamiljer. Sammanlagt finns det i Italien och i Tyskland cirka 37 000 katolska församlingar som påven nu vill ska ta emot minst en flyktingfamilj var.

Källa:
Påven till alla kyrkor: ta in en flyktingfamilj


  • Publicerad:
    2015-09-07 08:30