CHUTZPAH. Alla har vi en rasist inom oss, skriver Ervin Kohn i en debattartikel. Enligt föreståndaren för det judiska samfundet i Norge är det grupptänkandet som är syndabocken.

Ervin Kohn, vice ordförande för Antirasistiskt center och styrelseordförande i det Mosaiske trossamfundet, utvecklar i en debattartikel ett meddelande han la upp på Twitter. Meddelande löd:

Vi alla har en rasist inom oss oss alla. Vi måste bara lära oss att känna igenom honom och när han sticker fram huvudet så kan vi sätta honom på plats.

Enligt Kohn så är det grupptänkande som är den stora syndabocken som orsakar rasism. Kohn menar att det inte är möjligt att tilldela grupper av personer karaktärskännetecken och egenskaper och man måste fokusera på den enskilda individen för att undvika rasism.

Det är vår benägenhet att grupptänka. Rasisten i oss sticker fram huvudet när vi grupptänker. När vi utdelar gruppkännetecken. När vi sedan ser på enskilda individer som representanter för gruppen som de tillhör och inte som individer så sticker rasisten i oss fram huvudet.

Kohn använder Anders Behring Breivik och Utöya som exempel eftersom det var många som initialt och spontant misstänkte att det rörde sig om ett islamistiskt terrorangrepp och påpekar att ”grupptänkandet” slutade då det blev känt att gärningsmannen var en etnisk norrman. Något som kanske inte är så konstigt då terrorangrepp inte är något som vanligtvis brukar kopplas till etniska norrmän och att det dessutom är onaturligt för ett folk att ”grupptänka” om sig själva. Det bör också tilläggas att Kohn själv har använt Breivik som exempel på ”grupptänkt” då han tidigare har hävdat att alla så kallade högerextrema är potentiella terrorister eftersom de delar samma ”tankesätt” som Breivik.

Huruvida Kohn anser att även judar ska sluta att ”grupptänka” framkommer inte i artikeln men med tanke på att Kohn själv är föreståndare för det judiska samfundet i Norge och är mycket positiv till etnostaten Israel som har världens strängaste raslagar så misstänker vi att svaret är nej.

Den underförstådda lösningen som Kohn kommer med är dock att vi (läs: etniska nordbor) slutar att se på oss själva som en del av grupp, ett folk, och att eftersom vi som folk då i teorin skulle sluta att existera så kommer rasismen att försvinna. Ingen ras, ingen rasism. Detta kommer i sin tur att leda till att nordbor blir mer positiva till öppna gränser, massinvandring och mångkultur, något som Kohn och hans anhang är mycket positiva till, så länge det gäller vita nationer.

Källor:
Vi har en rasist inni oss alle sammen
Gruppetenkning forårsaker rasisme, mener jødiske Ervin Kohn


  • Publicerad:
    2017-03-06 10:20