JUDISK MAKT. Norska myndigheter kommer att slösa 10 miljoner kronor i ”kampen mot antisemitism”.

stortinget

Den norske Høyre-politikern, Jan Tore Sanner, presenterade nyligen regeringens så kallade handlingsplan mot antisemitism. Handlingsplanen har elva konkreta åtgärdspunkter.

Totalt har 10 miljoner kronor beviljats till handlingsplanen och några åtgärdspunkter som nämns är bland annat:

  • ”Specialutvecklade verktyg och lärningsresurser” till lärare.
  • ”Judiska vägvisare” (judiska ungdomar) ska besöka skolor för att prata med elever och avfärda myter om judar.
  • ”Forskning” om antisemitism och ”gruppbaserade fördomar i skolan”.
  • Ekonomiskt stöd till judiska museer och Judisk kulturfestival i Trondheim.
  • Övervakning av antisemitism på Internet.
  • Samtliga polisdistrikt ska föra ett eget register över antisemitisk ”hatkriminalitet”.

Sanner, som också hade med sig barn- och jämställdhetsministern Solveig Horne (FrP) sa när handlingsplanen presenterade att det var Norges ansvar att bekämpa antisemitismen.

— Det är inte judarnas ansvar att bekämpa antisemitismen. Det är gemensamt ansvar vi bär på som samhälle. Nu tar vi det ansvar tillsammans.

Ervin Kohn från Antirasistiskt Center och det mosaiske trossamfundet i Oslo var naturligtvis också på plats och han uttryckte stor glädje över handlingsplanen.

— Norge är ett av de första länderna som skapar en sådan plan. Det visar att norska myndigheter tar detta på allvar.

Kohn har tidigare uttalat sig om att antisemitism är ett ”tecken på ett sjukt samhälle” och jämför det med ett ”virus som icke-judar lider av, men som judar dör av”. Enligt Kohn har man drabbats av detta virus när man tror att judar har ett stort inflytande över världens finansmarknader. Detta är ”antisemitistiska åsikter” som han anser är ”farliga och smittsamma” och som han menar bör kriminaliseras eftersom att det kan leda till folkmord.

Kohn sa även att kritiska åsikter till judisk makt inte nödvändigtvis hänger ihop med primitiva kulturer och samhällen men att det också är något som kan ”förekomma i ett väl upplyst samhälle”.

Handlingsplanen föreslogs ursprungligen av Hans Olav Syversen (KrF) i Stortinget som menade att det inte räcker med en handlingsplan mot rasism för att bekämpa antisemitismen.

— Antisemitismen har några säregna kännetecken som kräver egen uppmärksamhet, säger han.

Källa:
Handlingsplan mot antisemittisme bevilges ti millioner kroner


  • Publicerad:
    2016-11-04 11:55