MASSINVANDRINGEN. Skolinspektionen gjorde nyligen en granskning av 42 slumpvis utvalda gymnasieskolor över hela landet och kom fram till att undervisningen behöver bli bättre. Detta eftersom att den stora majoriteten av invandrarelever inte lever upp till skolans förväntningar. 

Statistik från 2013.

Skolverket har sedan 2011 följt runt 3 500 gymnasieelever som läser språkintroduktion och gjort bedömningen att skolorna ej har tillräckligt anpassad undervisning för dessa ”ungdomar”. Man hade hellre sett att mer fokus riktas på varje enskild elevs personliga förutsättningar för att snabbare nå kunskapsmålen. Risken är annars att man även sätter för låga förväntningar på eleverna som själva säger sig vilja ha tillgång till fler studietillfällen.

Gymnasiets introduktionsprogram omfattar ca 60 000 elever och är ett av gymnasiets största program. Nästan 36 000 utav dem läser språkintroduktion. På bara 2 år har mängden elever ökat med nästan 22 000. Då har man ännu inte räknat in de som kom med den stora ”flyktingströmmen” 2015.

Trots de stora ekonomiska satsningar man lägger på denna grupp så står alltså ändå nästan en fjärdedel utan behörighet till fortsatta studier eller arbete efter flera års skolgång. Idag har endast 2 utav 10 elever lyckats tillräckligt bra för att kunna klara ett vanligt gymnasieprogram. Risken är därmed stor att de unga vuxna faller mellan stolarna om de hinner bli för gamla för den vanliga gymnasieskolan och inte heller kan söka sig vidare till SFI eller Komvux utan godkända betyg i svenska.

I slutdiskussionen av granskningen lyfter man fram att behovet av att bättre kartlägga ”flyktingbarnens” befintliga kunskapsnivåer och ta tillvara på dessa så att de ej går förlorade. Eftersom språkintroduktionens upplägg idag skiljer sig något mellan kommunerna, i antalet timmar, tillgång till studievägledning, elevhälsa och individuella studieplaner vill man se åtgärder för att anpassa sig ännu mer till de behov som finns.

Man måste bland annat ta hänsyn till varje elevs bakgrund och förmågor, vara hälsofrämjande och arbeta förebyggande för god elevhälsa. Det skall kunna erbjudas fler studietimmar till de elever som önskar, eller extra undervisning som exempelvis sommarskola. Se till så att det finns tillgång till studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning. En god samverkan mellan språkintroduktionen och de olika studieformerna Sverige har att erbjuda och överlag se till att skolgången ska se likvärdig ut oavsett vilken kommun man tillhör.

Källor:
Debattartikel: ”Samma lösningar i skolan passar inte alla nyanlända”
Miljoner till språkintroduktion i budgeten
Språkintroduktion i gymnasieskolan
Tufft för nyanlända att klara språkintroduktion


  • Publicerad:
    2017-05-19 06:00