VÄXJÖ. På midsommardagskvällen inkom larm om brand i en fastighet på Segerstadsvägen i Hovshaga. Det visade sig vara Växjö Islamiska Skola.

1582540_1200_675

200 muslimska elever kommer nu antagligen behöva placeras ut på andra skolor i kommunen.

Larmet inkom vid 20:35-tiden på lördagskvällen. Skolan står just nu helt i brand och kan inte räddas. Än så länge är brandorsaken oviss, men det rapporteras att den misstänks vara anlagd.

Skolan har cirka 200 elever mellan förskoleklass till sjätte klass och är en F9-skola. Den är belägen i stadsdelen Hovshaga i norra Växjö. Den 21 juni beslutade Skolinspektionen att förelägga skolan om vite på 300 000 kr för allvarliga brister. Skolinspektionen menar att skolan bland annat äventyrar god utbildning för eleverna samt att deras arbete med särskilt stöd för elever som har svårt att nå kunskapskraven är mycket bristande.

Skolan som nu är nerbrunnen hade fram till den 18 november på sig att rätta till bristerna.

Källor:
Muslimsk friskola förstörd i brand
Brand på Växjö Islamiska skola misstänks vara anlagd
Växjö islamiska skola föreläggs med vite


  • Publicerad:
    2016-06-25 23:00