VÄXJÖ. När Växjö Pride gick av stapeln deltog Svenska kyrkan på olika sätt, bland annat så gick biskopen med i homotåget. Trots sitt samröre med homolobbyn så är homosexualitet en kontroversiell fråga inom kyrkan och långt ifrån alla är lika förtjusta i spektaklet.

Svenska kyrkan deltog i den kulturmarxistiska homolobbyns ”festival” Växjö Pride och bland andra gick Växjö stifts egen biskop Fredrik Modéus med i tåget.

— Jag bejakar det regnbågsflaggan står för. Vi är olika, Gud har skapat oss olika och vi ska uttrycka det, säger biskop Modéus.

Det finns dock motståndare inom Svenska kyrkan som inte alls är positivt inställda till biskopens homopropaganda och långt ifrån alla inom kyrkans värld är förtjusta i på Pride-spektaklet.

En av motståndarna är kyrkopolitikern Bruno Edgarsson, som förutom att vara ordförande i Växjö stift även är kyrkvärd i Bolmsö. Han beskriver homosexualitet som en trend skapad av den tidsanda vi lever i där det glorifieras att vara bög eller lesbisk. Han nämner bland annat tv-program där det alltid figurerar homosexuella.

— Jag är definitivt motståndare till Pride. Jag tycker att man ska vara man och kvinna och jag kan inte förlika med hbtq. Men jag skulle inte gå ut på torget och skrika det, säger Edgarsson.

Edgarsson menar även att han inte är ensam om att motsätta sig glorifieringen av homosexualitet.

Samtidigt menar biskop Modéus att Svenska kyrkan har en tydlig linje vad gäller homosexualitet och att de bejakar samkönade äktenskap. Modéus uttrycker sin förvåning över att en ordförande för stiftsfullmäktige motsätter sig kyrkans homovänliga linje och avslutar med att säga att han ska prata med Edgarsson.

Källa:
”Homosexualitet är bara en trend”


  • Publicerad:
    2016-05-19 18:40