MASSINVANDRINGEN. Svenska kyrkan uppger nu att de är mycket kritiska till en kommande skärpning av asylreglerna. Man ska därför träffa riksdagsledamöter för att framföra sin åsikt.

Martin Modéus

Biskopen Martin Modéus i Linköpings stift ska under tisdagen träffa riksdagsledamöterna i socialförsäkringsutskottet för att framföra Svenska kyrkans kritik mot skärpta asylregler.

— De här förslagen strider mot ett antal grundläggande värderingar och innebär omfattande svårigheter för människor i ett utsatt läge. Det handlar om återföreningar av familjer och svårigheter att få permanenta uppehållstillstånd, som framför allt drabbar barnen och ger uppenbara svårigheter med integrationen, säger Modéus.

Enligt Modéus kommer lagförslaget ”Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige” kommer att förändra värderingarna i samhället, något han menar är negativt. Nu hoppas han att Svenska kyrkan kan påverka riksdagsledamöterna och få dem att tänka om.

— När man går in och inför en praktik som inte stämmer överens med värderingarna finns det en allvarlig risk för att det faktiskt kommer att förskjuta värderingarna.

Det nya lagförslaget, som är på remiss, går ut på att under tre års tid minska mottagandet av utlänningar till EU:s satta miniminivå och på så sätt bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom Europa.

Om lagförslaget går igenom kommer det att delas ut färre permanenta uppehållstillstånd och möjligheten till anhöriginvandring kommer att begränsas. Förslaget innebär även att vissa grupper invandrare som idag kan få uppehållstillstånd inte längre kommer att kunna få det. Lagen är beräknad att träda i kraft den 20 juli i år om den röstas igenom i riksdagen.

Källa:
Biskop: Asylregler strider mot våra värderingar


  • Publicerad:
    2016-04-25 20:10