SVERIGE. Den homosexuelle komikern Jonas Gardell anser att staten bör lägga sig i muslimers religionsutövande i syfte att göra dem mer toleranta.

Det var under en intervju i Expressen Kulturs podcast ”60 minuter” som homosexuelle Jonas Gardell uttryckte sig om hur islam ska förändras för att bättre passa in med dagens liberala värderingar. Han förespråkade bland annat att staten ska finansiera både moskéer och imamers utbildning. Förebilden är Svenska kyrkans förändring från en homofientlig till HBTQ-vänlig institution.

— Vi har en svensk kyrka som för trettio år sedan hävdade att homosexuella var tvungna att leva i avhållsamhet. I dag delar de ut kondomer med sin stämpel på till homosexuella i Kina, säger Gardell.

Vidare fortsätter Gardell:

— Staten la ju sig i kristendomen i flera hundra år. Man måste ge islam lite möjlighet att ta igen försprånget. I mötet med vår sekulära värld kommer islam att förändras. En mellanmjölksislam är fullt möjlig, och inte bara möjlig, utan oundviklig.

Källa:
Gardell: Vi behöver mellanmjölks-islam


  • Publicerad:
    2016-06-09 21:15