SVERIGE. Efter att en katolsk präst mördades brutalt under pågående mässa i Normandie går nu Svenska kyrkan ut och predikar ”tolerans, öppenhet och tillit” på sin hemsida.

svky

Svenska Kyrkan vill möta terror med ”tolerans”.

Det var under gårdagen som ett gisslandrama utspelade sig i en katolsk kyrka i Normandie i Frankrike. En 84-årig präst mördades brutalt genom halshuggning och efter det hemska dådet går nu Svenska kyrkan ut på sin hemsida och beklagar sorgen och skickar sina tankar till de drabbade genom att predika vad man  kallar för ”tolerans och tillit”. Svenska kyrkan uppmanar att inte dela upp i ”vi och dem” utan att vi ska leva i ”öppenhet och kärlek”.

Ann-Louise Eriksson, som är chef för sekretariatet för teologi och ekumenik, säger:

— Att sprida fruktan är terrorns egentliga syfte. När vi är rädda är det svårt att se klart och frestande att börja dela upp människor i vi och dom. IS ohyggliga dåd måste givetvis fördömas. Men även när våldet når ända in i våra helgedomar är vi som kristna kallade att leva i öppenhet och kärlek och inte bidra till den polarisering mellan människor och religioner som terrorn försöker åstadkomma.

Utöver ovanstående uttalande delar Svenska kyrkan även med sig av en bön skriven av Per Harling med anledning av våldsdådet:

Gud, Hjälp oss att leva i en värld som vi varken kan behärska eller kontrollera.
Hjälp oss leva med tillit och öppenhet, trots att vi är skrämda av terrorns kraft.
Hjälp oss leva i kärlek och barmhärtighet trots hatets ofrånkomliga närvaro både i vår värld och våra egna liv.
Hjälp oss leva i medkänsla med alla som drabbas av människors ondska och livets oförklarliga mörker.
Gud, hjälp oss leva.

Amen

Källa:
Sorg efter våldsdåd i kyrka i Frankrike


  • Publicerad:
    2016-07-27 12:55