INRIKES. Enligt en ny undersökning från Uppsala och Lunds universitet har dagens ungdomar i Sverige blivit allt sämre på ordförståelse. 

Forskare gått igenom 900.000 svar från ordförståelsedelen av högskoleprovet mellan 2000 och 2011 och man har kunnat konstatera att det skett en dramatisk minskning i ordförståelse bland dagens ungdomar jämfört med tidigare generationer.

—  De unga kanske har svårare att förstå den typ av språkbruk som är viktig vid universitetsstudier eller för att vara en aktiv samhällsmedborgare och förstå vad man talar om i politiken, säger Anna W Gustafsson, docent vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.

Man hävdar även att detta skulle bero på att tidningsläsandet av etablissemangsmedia har minskat stort under de senaste åren och att allt fler får sina nyheter från andra källor.

Enligt studien är det främst ord med germanskt och svenskt ursprung som det saknas grundläggande förståelse för medans ord från latinskt eller engelskt ursprung har ökat i förståelse.

— Det är förmodligen en ganska komplex förklaring som har att göra med globalisering, engelskans inflytande, digitalsering generellt, vad vi läser och hur vi läser, säger Gustafsson.

Man verkar dock inte ha vidrört frågan om hur det svenska skolsystemet har anpassats för att alla icke-europeiska barn och ungdomar ska klara av skolgången.

Källa:
Unga allt sämre på svåra ord


  • Publicerad:
    2017-09-07 17:15