INRIKES. Regeringen har nu beslutat att de ska ändra skollagen så att det blir upp till rektorer att avgöra vilka politiska partier ska bjudas in till skolor. Enligt regeringen är lagändringen för ”elevernas skull”.

Under fredagen lades ett lagförslag fram om att en skola ska kunna säga nej till vissa partier som vill besöka dem.

Förslaget innebär att rektorer ska kunna ”begränsa” inbjudan till demokratiskt valda partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet. Rektorn ska även kunna göra ett annat urval om det görs på ”objektiva grunder”.

I ett pressmeddelande från Regeringen skriver de bland annat att syftet med den nya skollagen är att ”skapa aktiva deltagare i ett demokratiskt samhälle”. De skriver även:

Om ett urval av politiska partier har bjuditis in till en skola så behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka ges en sådan möjlighet.

Vidare står det:

Skolan är ingen allmän plats, utan elevers och lärares arbetsmiljö måste värnas. Utgångspunkten är därför att partierna ska bjudas in på skolans villkor.

Enligt Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, görs lagändringen för ”elevernas skull”. Hon säger:

— Den som är bäst på att bestämma hur politisk information ska få förekomma i skolan, om partier ska bjudas in, är rektorn.

Exakt hur den nya lagen kommer tillämpas i praktiken återstår att se men bestämmelserna ska börja gälla redan under våren 2018.

Källa:
Ökad tydlighet om politisk information i skolan


  • Publicerad:
    2017-09-02 14:40