DEMOKRATUREN. Regeringen håller nu på att arbeta med ett lagförslag som en jude tagit fram. Förslaget verkar strida mot Sveriges grundlag och går ut på att tillåta rektorer att godtyckligt porta oppositionspartier från att besöka deras skolor.

Så som lagen ser ut idag är det svårt för rektorer att låta vissa politiska partier besöka deras skola samtidigt som man förbjuder andra från att göra det. Lagen kräver att skolorna behandlar alla partier lika. Detta vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu ändra på.

Regeringspartierna håller på att färdigställa ett nytt lagförslag som skulle låta rektorer politiskt diskriminera partier som de ogillar. Arbetet med det nya lagförslaget är något som Alliansen inledde, varför förslaget har goda chanser att godkännas av riksdagen.

Ekot har läst ett utkast av lagförslaget och påpekar att förslaget kan bryta mot den så kallade objektivitetsprincipen i grundlagen, vilket Justitieombudsmannen (JO) också framfört i ett yttrande. Objektivitetsprincipen innebär att alla medborgare ska vara lika inför lagen samt att domstolar och myndigheter ska vara sakliga och opartiska, något som skolor inte längre skulle vara om de tillåts diskriminera vissa politiska partier.

Enligt Ekot är det juden Johan Hirschfeldt som skrivit det förslag som regeringens utkast baseras på. Ekot uppger dock att formuleringarna som bryter mot objektivitetsprincipen lagts till av regeringen. Detta eftersom Hirschfeldt själv inte hade mandat att föreslå en grundlagsändring, vilket antyder att regeringen kan komma att föreslå ändringar i grundlagen för att tillåta skolorna att politiskt diskriminera kontroversiella partier.

Hirschfeldt har tidigare bland annat varit Justitiekansler och har fortfarande flera viktiga statliga uppdrag, bland annat är han ordförande i Statens ansvarsnämnd och ordförande i Valmyndighetens styrelse. Han är son till juden Lennart Hirschfeldt som var chefredaktör för liberala Upsala Nya Tidning (UNT).

Källa:
Kontroversiellt förslag om partier i skolan


  • Publicerad:
    2017-08-16 14:05