ALMEDALEN. Att förvägra politiskt olitänkande människor ”livsluft” är detsamma som att värna demokratin. Det skriver liberala Timbro om att Nordiska motståndsrörelsens medverkar på Almedalsveckan.

Johansson Heinö gillar inte att svenskar motsätter sig den tvångsintegration som Timbro propagerar för.

Judar ska inte få andas samma livsluft som alla andra människor…Detta uttalande hade varit grovt olagligt i Sverige och betraktats som både ”odemokratiskt” och ”nazistiskt”.

Men liknande uttalanden används nu i en ledarartikel av det liberala propagandaorganet Timbro. Skillnaden är att det är politiskt oliktänkande svenskar som man borde strypa livsluften för.

Artikeln är skriven av den liberale extremisten Andreas Johansson Heinö, som är förlagschef på Timbro och ingår i Timbros ledningsgrupp. Timbro finansieras av Svenskt Näringsliv och har länge haft goda kontakter med judisk makt-rörelsen. På sin sida hävdar man att en av deras främsta uppgifter är att värna om ”individuell frihet och ett öppet samhälle”.

Men det öppna samhället gäller inte för sådana som ställer sig emot den globala judeokapitalismens införande av mångkultur och massinvandring i västvärlden. Dessa ska inte ens få andas samma luft som andra människor, skriver Johansson Heinö i artikeln som berör Nordiska motståndsrörelsen medverkan under Almedalsveckan.

”Nazister är ett ämne för historieundervisning och säkerhetspolis, inte ett komplement till samhällsdebatten. Ge dem ingen livsluft i demokratin. Debattera inte med dem. Relativisera aldrig.”

Det är enligt Johansson Heinö ”barockt” att ”grundlagens krav på opartiskhet” gäller även för Nordiska motståndsrörelsen då den demokrati som Timbro företräder går ut på att oliktänkande inte ska få andas samma livsluft.

Det är inte “opartiskt” att välkomna nazister på samma villkor som centerpartister. Det är bara dumt. Hela poängen med en demokrati är att nazister ska behandlas annorlunda. Demokratin är ingen neutral spelplan, den förutsätter gränser.

”Organiserade nazister är per definition ett hot mot andra människor”, skriver Johansson Heinö vidare och menar att den liberala demokratin på grund av den halmdocka som Johansson Heinö för fram har rätt att använda sig av samma medel. Johansson Heinö menar att det faktum att den grundlagsskyddade mötesfriheten gäller för grupper vars åsikter han inte delar är ”en osmaklig provokation och ett reeellt säkerhetshot”.

Att Motståndsrörelsen skulle vara ett säkerhetshot menar Johansson Heinö beror på att organisationen besitter ”terrornätverk”. Som bevis för detta anför han svaret från Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg på frågan om Motståndsrörelsens medverkan vid Almedalen kommer göra organisationens företrädare till politiker.

”Ni kan vara helt lugna för att så inte blir fallet. Vi kommer att göra Almedalen på Motståndsrörelsens vis!”

Artikeln från Timro har en obehaglig ton rakt igenom och det uppviglande budskapet har av flera tolkats som att Timbro inte ”bara” talar om åsiktsförbud utan att livsluften bokstavligen talat ska strypas för oliktänkande.

Källa:
Ge inte nazister livsluft i demokratin


  • Publicerad:
    2017-06-20 01:11