INRIKES. Inom fem till tio år kommer Sveriges offentliga sektor att kollapsa. Det tror Leif Östling, tidigare ordförande för Svenskt Näringsliv, som tror att resultatet blir att samhällskontraktet bryts, vilket bäddar för massiva privatiseringar.

När finansmannen Leif Östling konfronterades med anklagelser om att undvika svensk skatt genom att placera sitt välstånd i skatteparadis av Uppdrag granskning 2017 fällde han den numera legendariska kommentaren: ”Här betalar man in 20-30 miljoner om året, vad fan får jag för pengarna?”.

Enligt Svenskt Näringslivs tidigare ordförande Leif Östling driver politiker och administratörer samhällssystemen i botten, vilket kommer att leda till en systemkollaps. Resultatet kommer enligt Östling att bli privatiseringar och att verksamheterna kommer att skötas av de arbetande istället för av politikerna.

Inom exempelvis vården är det läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare som är bäst på att planera verksamheten, inte politiker och byråkrater, menar den tidigare näringslivstoppen.

De vet mycket bättre hur man ska köra och sköta det här. Det som kommer att hända med vårdapparaten är att om fem till tio år är samhällskontraktet helt brutet. Det finns inget förtroende kvar från medborgarna om det fortsätter så här, säger Leif Östling.

Östling kritiserar även finanssektorn, som han menar har givits för stor makt i förhållande till hans egen sektor, industrin. Att samhällsklyftorna ökar så mycket beror exempelvis på att den låga räntan gynnar finanssektorn.

I grunden beror dock sociala skillnader enligt Östling på ”olika genetiska förutsättningar som naturen utrustat oss med”. Han anser även att det är genetiska skillnader som kan förklara varför så få kvinnor söker sig till teknikyrken.

Styrelseproffset och företagsledaren Östling väckte stor uppmärksamhet för några år sedan när han gav sig in i den svenska skattedebatten och bland annat fällde det legendariska yttrandet ”Vad fan får jag för pengarna?” Han har också retat politiker genom att tona ner klimatlarmen och hänvisa till att jorden alltid upplevt ”istider och klimatförändringar”.

Leif Östling är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola och civilekonom vid Göteborgs universitet, två utbildningar som han läste parallellt på 1970-talet.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2019-02-25 08:25