POLEN. Två lagförslag från regeringspartiet Lag och rättvisa ämnade att demokratisera landets kommuniststyrda rättsväsende har oväntat stoppats av presidenten Andrzej Duda.

Det nationalkonservativa polska regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS) har försökt att genom två lagförslag demokratisera landets kommuniststyrda rättsväsende. Det ena skulle tvinga domarna i Högsta domstolen att gå i pension och det andra skulle göra så att medlemmar i Nationella domstolsrådet framöver väljs med stöd av minst tre femtedelar av det polska parlamentet.

Polens president Andrzej Duda lade dock under dagen oväntat in sitt veto och stoppar därmed förslagen. Detta trots att han tidigare sagt sig acceptera dem på villkoret att utnämningen av nya medlemmar i Nationella domstolsrådet skulle behöva tre femtedelars stöd i parlamentet.

Duda verkar ha skrämts av den interna liberala oppositionens demonstrationer mot lagförslagen eftersom han meddelar att en av orsakerna till att han lade in sitt veto är att han vill ”motverka ytterligare splittring i landet”. Förslagen är nu tillbaka i det polska underhuset sejmen.

De stoppade förslagen har väckt stor kritik från bland annat EU, diverse globalistlakejer och Polens liberala opposition. Kritiken handlade ofta om att landets domstolar skulle bli ”mindre självständiga” och mer politiskt styrda.

I själva verket utgör lagförslagen ett försök att ta tillbaka den juridiska makten från en kommunistisk elit som genom att själva ha kunnat utse framtida domare behållit den juridiska makten i landet, trots att kommunismen i Polen föll 1990.

Källor:
Låt Polen göra upp med kommunismen
Polens president stoppade oväntat kritiserade lagar
Polens president Duda lägger in veto mot polsk rättsreform


  • Publicerad:
    2017-07-24 19:30