UTRIKES. EU-kommissionen har nu inlett rättsliga åtgärder mot de tre medlemsstaterna Polen, Tjeckien samt Ungern för att de inte har tagit emot tillräckligt många så kallade asylsökande.

EU-kommissionen i Bryssel hävdar nu att de tre EU-medlemsstaterna Polen, Ungern samt Tjeckien inte har tagit emot tillräckligt många ”flyktingar” som var planlagt enligt 2015-planen. Enligt kommissionen har dessa länder hittills inte tagit emot en endaste ”flykting” trots att de tidigare har blivit varnade för att de inte uppfyller sina ”åtaganden gentemot Grekland, Italien och andra medlemsstater”.

Sedan i januari har 10 300 ”flyktingar” omfördelats från Italien och Grekland, vilket är en femfaldig ökning jämfört med ifjol. Hittills har nästan 21 000 asylsökare fördelats över hela Europa, ungefär 14 000 från Grekland och resten från Italien. Däremot ska det röra sig om över 100 000 ”flyktingar” som ska omfördelas mellan EU-länderna.

Tjeckiens premiärminister Bohuslav Sobotka slog tillbaka mot Brysselbeslutet och kallade dess plan att hantera migranter ”dysfunktionell”.

”EU-kommissionen insisterar blint på att driva fram dysfunktionella kvoter som minskar medborgarnas förtroende för EU:s förmågor och driver istället tillbaka arbets- och konceptuella lösningar till migrationskrisen,” skrev Sobotka i ett uttalande.

Polen har också reagerat på Brysselbeslutet och säger att de avser att fortsätta med sin nuvarande migrationspolitik och inte avser att acceptera sin kvot av flyktingar. De är även beredda att försvara sin rätt att inte ta in flyktingar i en EU-domstol, sade den polska vice utrikesministern Konrad Szymanski till den polska nyhetsbyrån (PAP).

Szymanski kallade också 2015-planen ”felaktig” och tillade att Polen bidrar till att lösa migrantkrisen genom att ”engagera sig i skydd av EU:s yttre gränser och systematiskt stärka sitt humanitära engagemang i regionen.”

Tjeckien, Rumänien, Slovakien och Ungern har också strikt motsatt sig planen. Trots varningar från Bryssel är även Ungern fast besluten om att strama åt sin ”flyktingpolitik” och istället fortsätta med sin egen gränsplan.

Källa:
EU launches legal cases against Hungary, Poland, Czech Republic for not taking in refugees


  • Publicerad:
    2017-06-14 08:00