UTRIKES. Den ungerska regeringen har ledsnat på den judiska tidningen New York Times felaktiga och tendentiösa rapportering om den europeiska massinvasionen av rasfrämlingar och Ungerns roll i densamma.

”Flyktingar” vid den ungerska gränsen.

NY Times publicerade den 8 september en mycket negativ och kritisk artikel där man påstår att ”Ungern gör den europeiska migrantkrisen värre”, och att ”Ungern har en inhuman attityd till migranter”. I samma artikel passar man även på att klandra president Donald Trump för hans ”skandalösa exempel” när det gäller migration och även det brittiska folket får sig en känga för att man röstade för Brexit och ville lämna EU.

I det skriftliga svaret till tidningen passar den ungerska regeringens talesman Zoltán Kovács på att kritisera det osmakliga i att NY Times försöker lära européerna hur vi ska lösa migrationskrisen samtidigt som tidningen inte förstått problemet.

Judetidningen försöker påstå att Ungern skulle bryta mot internationella lagar och europeiska värderingar genom sin politik, men Kovács tillbakavisar att det finns sådana lagar och inte heller finns det något avtal som ger Bryssel rätt att besluta om invandringen.

Kovács skriver att ett land som inte kan skydda sina gränser upphör att vara ett land, och att den ungerska politiken syftar till att inte släppa in illegala invandrare till Europa.

Han menar också att det är EU:s liberala massinvandringsagenda som drivit på strömmen av lycksökande rasfrämlingar till Europa.

Han citerar sin premiärminister Viktor Orbán som kraftigt drivit linjen att endast Ungern (och inte EU) kan bestämma vilka människor som ska få komma till eller bosätta sig i landet.

Kovács avslutar sin raljerande artikel mot den fientliga NY Times med att säga att en överväldigande majoritet av det ungerska folket stödjer Ungerns rätt att själva bestämma i migrationsfrågan, och att det även gäller för andra europeiska folk, samt att Ungern inte kommer att be någon om ursäkt för att man tar ansvar för sitt folk och dess framtid.

Källa:
Hungary Takes NY Times to School on Europe’s Migrant Crisis


  • Publicerad:
    2017-09-14 20:00