UTRIKES. En ny opinionsundersökning från Gallup visar att en majoritet av befolkningen i de flesta östeuropeiska länder motsätter sig utomeuropeisk invandring. Störst motstånd mot invandring finns i Ungern och Makedonien.

”Flyktingar” stormar gränsen till Makedonien i februari 2016.

Under fredagen publicerades en opinionsundersökning från Gallup som visar att folken i östra Europa motsätter sig asylinvandring från Syrien. I hela 9 av 14 länder motsätter sig en majoritet all asylinvandring, medan resten av de svarande som mest kan tänka sig att ta emot en begränsad mängd syrier. De som vill öppna gränserna och välkomna alla syriska asylsökare utgör en betydligt mindre del av befolkningen, som mest 8 procent i Bosnien.

Störst är motståndet i Ungern där hela 70 procent motsätter sig all asylinvandring, medan bara 22 procent kan tänka sig att släppa in ett mindre antal syrier. Nästan lika stort är motståndet i Makedonien, där 66 procent vill stänga gränsen och bara 16 procent vill ta emot en mindre mängd.

Gallup noterar även att Ungern, Polen, Slovakien och Tjeckien, som hyser stort invandringsmotstånd, öppet har motsatt sig EU:s planer på att fördela asylsökare över alla medlemsstater. Intressant är även att Grekland, som har tjänat som första ankomstland i Europa för många migranter, är väldigt splittrat i frågan om asylinvandringen. De som tycker att Grekland borde stänga gränsen och de som vill ta emot ett begränsat antal syrier utgör enligt Gallup 47 procent vardera, medan bara 4 procent vill släppa in alla syrier.

Källor:
East Europeans resentful about taking in Syrian refugees, Muslims less so – poll 
Syrian Refugees Not Welcome in Eastern Europe


  • Publicerad:
    2017-05-07 18:45