FRÄMLINGSINVASIONEN. I mars var 158 443 personer som är födda i Syrien skrivna i Sverige, vilket för syrier till den största utlandsfödda gruppen i landet.

Finländare har sedan andra världskriget tämligen ohotat varit den största utlandsfödda gruppen i Sverige.

Kring millennieskiftet, då invandringen från icke-europeiska länder började ta sig massiva proportioner, kom dock irakier och syrier att utgöra allt större utlandsfödda grupper i landet. Nu har även syrier gått om finländare och i mars var 158 443 Syrienfödda personer skrivna i Sverige, jämfört med 152 870 Finlandsfödda, vilket markerar att en grupp med utomeuropeisk nationalitet för första gången blir den största utlandsfödda gruppen i Sverige.

Det bor dock betydligt fler syrier i Sverige, då statistiken inte räknar asylsökande utan endast de med svenskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller temporärt uppehållstillstånd på minst 13 månader.

Statistik som visar främlingsinvasionens utveckling och hur Syrienfödda snabbt kunde bli den största utlandsfödda gruppen i Sverige. Skärmdump från svd.se.

Statistiken visar också att andelen finländare har minskat, samtidigt som syrier har ökat drastiskt bara under de senaste decenniet. Även irakier har ökat och kommer troligtvis på sikt även de bli fler än finländarna.

Nationalekonom Joakim Ruist förklarar till Svenska dagbladet att skiftet har sin grund i att arbetskraftsinvandringen från Finland i princip har upphört, samtidigt som kriget i Syrien på något sätt gör att stora mängder syrier måste bege sig till Sverige.

— Syrienkriget börjar bli långt nu, och ingen ser något slut på det. Så för varje år som går så blir de människor som kom hit mer rotade, och mer fjärran blir det gamla. Jag tror inte många kommer att återvända, säger Ruist.

Källor:
Historiskt skifte: Fler syrier än finländare i Sverige


  • Publicerad:
    2017-05-13 21:45