UTRIKES. En färsk undersökning från Yougov visar att unga européer är skeptiskt inställda till demokrati. Mest skeptiska är ungdomarna i Frankrike, Polen och Italien.

Under torsdagen släpptes en undersökning från Yougov där européer i åldrarna 16-26 fick ta ställning i en rad olika frågor. Resultatet visar att bara 52 procent av de tillfrågade anser att demokrati är det bästa statsskicket.

Skillnaderna mellan olika länder är betydande. I Tyskland anser hela 62 procent av ungdomarna att demokratin är det bästa statsskicket, medan uppfattningen delas av 66 procent av unga greker. I Polen är ungdomen mer skeptisk då bara 45 procent håller med. Även unga fransmän och italienare uttrycker ett lägre stöd för demokrati, bara 42 procent ser demokratin som överlägsen.

I undersökningen identifierades även betydande skillnader mellan EU-skeptiker och EU-anhängare. Skeptikerna tenderar enligt undersökningen att ha en något mer pessimistisk syn på framtiden, samtidigt som de är mer konservativa och patriotiska. Skeptikerna tenderar även att vara betydligt mer skeptiska till demokrati, globalisering och massinvandring.

Källa:
YOUNG EUROPE 2017 – THE YOUTH STUDY OF TUI FOUNDATION


  • Publicerad:
    2017-05-05 06:30