KOMMENTAR. På Dala-demokratens sida publicerades idag en artikel som är undertecknad av 15 olika fackförbund. Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg ger här svar på tal.

Skärmdump från Dala-demokraten.

De femton fackförbunden som undertecknat artikeln med rubriken ”Ni nazister kommer aldrig bli arbetarnas rörelse” är Kommunal, IF Metall, Byggnads, Handels, LO, Transports, Elektrikers, Målares, Skogs, Seko, Hotell och restaurangs, Fastighetsanställdas, Pappersindustris, Musikers och Livsmedels.

Hela artikeln går i en tydligt desperat ton där det märks att de som skrivit under är mycket rädda. Dels för att mista sina karriärer som fackpampar som utnyttjar arbetarrörelsen för egen vinnings skull och dels för att deras sinande medlemsskara ska säga upp sina medlemskap i ännu högre utsträckning. I en sann arbetarrörelse skulle företrädarna knappast tar ut några 100,000 kr i månaden i lön, som ordföranden för de stora fackförbunden gör, eller vurma för massinvandring som leder till betydligt försämrade villkor för arbetarna inom en rad olika områden.

Företrädarna för fackförbunden är livrädda eftersom de vet att om de inte gör en helomvändning med hela sin organisation mycket snart har de spelat ut sin roll. En sann arbetarrörelse växer istället fram i Motståndsrörelsen samtidigt som fler och fler människor hela tiden lämnar fackförbunden.

Bild från förra årets 1 maj-demonstration i Borlänge.

De försöker framhäva i artikeln att de faktiskt arbetar hårt och gör skillnad genom att ”ständigt försvara kollektivavtalen” och genom att referera till lagen om anställningsskydd, semesterlagen, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen, som de menar att de kämpat hårt för att driva igenom.

Vad de inte nämner är att semesterlagen var starkt influerad av Hitler-Tysklands arbetslagar. Inte heller påpekar de att även medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen praktiserades bara något modifierat i Tyskland långt före de drevs igenom i Sverige. När de vidare kallar Motståndsrörelsen för lögnare så ljuger de alltså istället själva dubbelt i samma andetag:

Till er nazister i Nordiska Motståndsrörelsen vill vi säga: När ni säger att ni är de enda som står upp för svenska arbetare så är det inget annat än en skam och en stor lögn. Ni har aldrig gjort något för arbetarrörelsen, tvärtom har arbetarrörelsen alltid varit och kommer alltid att vara er främsta motståndare.”

I det nationalsocialistiska Tyskland hade arbetarna flest betalda semesterdagar i världen och fick dessutom kraftigt reducerade priser på kryssningar och andra semesterresor. Den statliga organisationen, Kraft Durch Freude, med drygt 110,000 medarbetare, varav 106,000 arbetade helt ideellt, gjorde allt de kunde för att öka arbetarnas trivsel genom evenemang, resor, utbildningar, försköningar av arbetsplatser m.m. I alla något större företag fanns förtroenderåd som säkerställde arbetarnas rättigheter och medbestämmande. Faktum är att hela det ”socialdemokratiska” folkhemmet i stort kopierades från Tysklands Volkgemeinschaft (folkgemenskap).

Vykort från Berlin-avdelningen av Kraft durch freude.

Nu menar skribenterna till artikeln i Dala-demokraten kanske inte att det är ”nazister” i allmänhet som inte gjort något för arbetarrörelsen utan just oss nationalsocialister i Nordiska motståndsrörelsen. Här är det såklart bara att instämma att vi som en jämförelsevis minimal och helt ideell organisation inte har kunnat göra något konkret för arbetarna. Detta blir dock väldigt oärligt även det då exempelvis den senaste av de lagar de stoltserat med att de kämpat så hårt för, lagen om anställningsskydd, tillkom för 35 år sedan, alltså 15 år innan Motståndsrörelsen ens bildades.

Rent konkret innebär detta att alltså inte de själva heller åstadkommit någonting alls mer än att förhandla om de årliga lönehöjningarna och ge ut sunkiga medlemstidningar. Ge oss i Motståndsrörelsen en hundradel av deras resurser, en hundradel av de mångmiljardbelopp som de haft tillgång till det senaste decenniet, och jag garanterar er att ni skulle få se mirakel uträttas för arbetare inte bara i Sverige, utan i hela Norden!

Varför Motståndsrörelsens skulle vara dåliga för arbetarrörelsen motiverar man i artikeln enbart med floskler:

”Anledningen till det är att ni vill splittra arbetare medan vi vill ena. Ni vill göra oss svagare på arbetsplatserna medan vi vill bli starkare.”

Med detta halmstrå menar de att eftersom vi vill repatriera merparten av de rasfrämlingar som befinner sig i Norden försöker vi splittra arbetarna. Vad de missar att få med gällande detta är dock att arbetarna redan är splittrade och att fackförbundens ”enighet” inte är något annat än en utopi.

Arbetarna är i dagens Sverige splittrade i grupperna svenskar och invandrare (flera olika invandrargrupper dessutom), i kvinnor och män, i gamla och unga och i handens och hjärnans arbetare. Med våra visioner om folkgemenskap, som vi kommer att genomdriva, kommer alla dessa grupper att enas, inte bara för arbetstagarnas rättigheter, utan för hela nationens väl!

Nordiska arbetare, vänd de mångkultursvurmande fackpamparna ryggen genom att säga upp era medlemskap i deras sekter. Slut istället upp i vårt led i Falun på demonstrationen den 1 maj. Visa att den nordiska arbetarrörelsen är fackpamparnas främsta motståndare!


  • Publicerad:
    2017-04-29 21:48