GLOBALISTPROPAGANDA. I  handboken Olika tillsammans försöker fackförbundet IF Metall hjärntvätta medlemmar och förtroendevalda att tro att massinvandringen är oerhört lönsam för svenskarna och inte påverkar oss negativt på något sätt alls.

Skriften Olika tillsammans gavs ut av IF Metall 2015 och kallas för en ”handbok för mångfaldsarbete”. Innehållet riktar sig framför allt till fackligt förtroendevalda inom IF Metall för att dessa ska bli bättre på att propagera för globalism och på att avslöja nationalister och rasister på de svenska arbetsplatserna.

I ett nyligen publicerat inlägg på Youtube går Björn Björkqvist igenom den starkt politiskt vinklade handboken och visar hur argumentationen främst består av klyschor, misstolkningar och önsketänkande.

Boken innehåller kapitelrubriker som ”Vi är internationalister – inte nationalister”, ”Myter kring mångfald”, ”Facket, arbetsmarknaden och de högerextrema” och ”Fackligt initiativ för flyktingbarn”.

Under rubriken ”IF Metalls värdegrund” slås det fast att

Den fackliga uppgiften ligger i att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse. Tillsammans kan vi använda den styrka som den fackliga organisationen ger för att stärka arbetarna gentemot arbetsgivarna på arbetsmarknaden.

Denna grund framstår som ganska självklar för en fackförening. Men senare i samma kapitel säger författarna:

Kampen mot rasism, intolerans och diskriminering är kanske den mest betydelsefulla demokratiska uppgiften både i Sverige och i resten av världen.

Från att ha varit en organisation med syftet att stärka arbetarna mot arbetsgivarna är det nu IF Metalls huvuduppgift att bekämpa rasism, inte bara i Sverige utan i ”resten av världen”. Därefter beskriver skriften utförligt hur man ska gå till väga för att utesluta medlemmar som inte omfattar den beskrivna ”värdegrunden”.

Ett annat exempel på handbokens inkonsekvens och globalistiska agenda är när upphovsmännen slår fast:

Det finns inga belägg för att den ekonomiska tillväxten skulle vara lägre i länder med hög invandring …  Det visar sig att de allra flesta länder gör en nettovinst på invandringen. Så även Sverige där det visar sig att invandring i genomsnitt ger varje hushåll i landet ett tillskott på över 8000 kronor per år.

Några sidor senare under rubriken ”Fakta om migration” beskriver handboken de hemska förhållanden som gör att människor flyr till vårt land:

Medierna rapporterar dagligen om det fasansfulla krig som pågår i Syrien, som lett till den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget. Grannlandet Libanon har tagit emot drygt 1,3 miljoner flyktingar och landet närmar sig nu ett sammanbrott.

Om det nu är så att vi i Sverige tjänar 8000 kronor per hushåll och år på främlingsinvasionen så bör det väl vara en oerhört gynnsam situation i Libanon? Men där närmar sig landet ”ett sammanbrott”. Någon förklaring till skillnaden ges naturligtvis inte i IF Metalls handbok.

I avslutningen till handboken får vi så en tredje version av vad syftet och målet med IF Metalls verksamhet är:

Fackföreningsrörelsen har som mål att representera alla arbetare. Vi bedriver ett aktivt arbete för att få ett högre inslag av förtroendevalda med olika etnisk eller religiös bakgrund.

På vilket sätt förtroendevaldas ”olika religiösa bakgrund” skulle ha någonting som helst med det fackliga arbetet att göra förklaras naturligtvis inte heller i den internationalistiska handboken.

Källor:
Olika tillsammans. Handbok för mångfaldsarbete (IF Metall)
IF Metall och handboken för mångfaldsarbete (Björn Björkqvist)


  • Publicerad:
    2018-10-27 15:20