INRIKES. Sveriges fackförbund ställer sig positiva till förslaget om etableringsersättning som gör invandrare till billig arbetskraft för företagare genom att en stor del av lönen betalas utav staten.

Förslaget som diskuterats är att invandrare skulle få cirka 8 000 kronor i lön tillsammans med ett lika stort statligt bidrag i ett försökt till att få företag att våga anställa fler utav dessa individer.

Fackföreningar så som IF Metall, Kommunal och Unionen upplever att det finns ett stort intresse hos företagare att anställa så kallade nyanlända och andra mindre eftertraktade om staten tar större del utav kostnaden som förslaget innebär.

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson säger att detta skulle vara ett sätt att ta sitt ansvar för integrationen utav ”nysvenskarna” och deras etablering i Sverige.

Johansson vill först se ett helt färdigt förslag men uttrycker sig positivt i sitt uttalande där hon säger att ”regeringen är alltid beredd att bidra. Vi tycker det är oerhört viktigt och prioriterat”.

Källor:
Facken öppnar för låg lön och bidrag till nyanlända
Ökad effektivitet i etableringsersättningen


  • Publicerad:
    2017-07-11 22:10