INVANDRINGSPOLITIK. Arbetsmarknadens parter driver just nu på en process som bland annat syftar till att ännu fler invandrare än idag ska få permanenta uppehållstillstånd.

2016 infördes nya och hårdare bestämmelser som bland annat innebär att den som bedöms vara en så kallad flykting får ett tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i tre år. Om personen därefter kan försörja sig själv övergår det dock till ett permanent uppehållstillstånd (PUT).

Arbetsmarknadens parter har under hösten enats om ett förslag till ny arbetsmarknadsåtgärd – ”Etableringsjobb för nyanlända”. Tanken är att skattebetalarna ska stå för största delen av lönen upp till lägstalönen enligt gällande kollektivavtal medan arbetsgivarna betalar 8 000 kronor per anställd. Efter två år ska anställningen automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

Nu vill parterna gå vidare och har begärt att skyndsamt få träffa regeringen för förhandlingar kring villkoren, helst med statsministern, finansministern och arbetsmarknadsministern. Inför dessa förhandlingar har de nu också i dagarna gått ut med krav på att etableringsjobben, förutom att omfattas av socialförsäkringssystemet inklusive a- kassa, även ska kunna ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd.

Enligt IF Metalls ordförande Torbjörn Johansson är det mycket viktigt att etableringsjobben blir verklighet.

— Det här är en för viktig fråga för att vi ska sjabbla bort den. Det här handlar om att de här människorna ska kunna integreras och komma in på arbetsmarknaden, säger han till Dagens industri.

Flera förbund har dock valt att ställa sig utanför uppgörelsen, bland annat Transport och Byggnads.

Källor:
LO går vidare med förhandlingar om etableringsjobb
Parter vill ha bättre villkor för etableringsjobb


  • Publicerad:
    2017-12-02 14:25