INRIKES. En gammal kvinna på ett äldreboende blev utan mat eftersom ingen av personalen kunde svenska. Kommunen hävdar nu att orsaken är coronapandemin som tvingat dem anställa icke svensktalande vikarier.

Genrebild. Skärmbild: Youtube.

En kvinna som bor på ett äldreboende som drivs av Östersunds kommun blev på söndagen hungrig och bad personalen att ordna en smörgås. Det visade sig då att ingen där förstod vad hon sa.

Kvinnan ringde sin gode man och berättade att hon inte kunde göra sig förstådd hos personalen eftersom ingen av dem kunde svenska. Den gamla kvinnan kände sig förtvivlad och orolig över att inte kunna meddela sig med någon där.

Den gode mannen kontaktade äldreboendets personal via telefonen men kunde inte hitta någon där som klarade att kommunicera med honom på svenska.

— Så här får det inte gå till. Det är inte acceptabelt, sade kvinnans gode man.

När den gode mannen istället ringde till en annan avdelning visade det sig att det där fanns svensktalande personal som kunde berätta att den gamla kvinnans avdelning var bemannad endast med vikarier. Till slut kunde en svensktalande person gå över och ordna fram en smörgås till kvinnan.

Att personalen inte kan svenska kan vara förenat med livsfara för de boende som i en akut situation inte kommer att kunna göra sig förstådda till de som finns där för att ta hand om dem.

— Det finns ju ingen medicinsk säkerhet kvar, kommenterade kvinnans gode man.

Incidenten är nu anmäld till kommunens tillförordnade förvaltningschef, Börje Hoflin.

Hoflin hävdar att alla som anställs som vikarie inom kommunen ska ”behärska svenska i tal och skrift” men vill inte uttala sig om det inträffade med hänvisning till att det är ett ”enskilt fall”.

Han låter istället påskina att kommunen på grund av den rådande coronapandemin och en hög sjukfrånvaro haft svårt att finna svensktalande personer utan därigenom ”tvingats” rekrytera icke svensktalande personal.


  • Publicerad:
    2020-07-21 13:40