KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver om hur de äldre vanvårdas och nedprioriteras i dagens mångkulturella samhälle på ett sätt som inte hade accepterats i ett nationalsocialistiskt samhälle.

Synen på de äldre säger långt och mycket om hur välfungerande ett samhälle är. Jag som är född i början av 80-talet ser en enorm skillnad på hur det var för inte så länge sen. Vi ser det överallt idag. Hur våra äldre prioriteras bort.

För någon vecka sedan kom en alarmerande rapport om hur svenska pensionärer är de fattigaste i hela Skandinavien. Det är ett enormt svek från våra politiker som sålt ut den välfärd de äldre generationerna slitit för att bygga! Skrapar man bara lite på ytan och sätter sig in i hur Sveriges miljarder fördelas mellan olika grupper så kan man snart skönja ett upprörande mönster. Äldreomsorgen är idag under all kritik. Detta är något jag på mycket nära håll själv fått uppleva och bevittna.

Då det pumpas in skattepengar till alla områden som rör invandring och integration så vänder man på kronorna som ska gå till de gamla. Att ta hand om sina egna är inget som dagens eventuella politiker bryr sig i något nämnvärt. Det är ett som är säkert. När man hellre sponsrar invandrares resor till hemländerna istället för att anställa mer personal på äldreboendena så är det något som är, ursäkta språkbruket, jävligt fel.

Det finns gamla som inte varit ute på månader på grund av personalbrist. De sitter instängda medans skattepengarna avsätts till att aktivera invandrare. Skamlöst! För att ta ett exempel. Nordiska motståndsrörelsens syn på våra äldre är en helt annan. I ett nationalsocialistisk samhälle värdesätts , respekteras och omhändertas de gamla. De ses inte som en börda utan som den fantastiska tillgång de är. I ett sådant samhälle skulle de äldres kunskap tas tillvara. Aldrig prioriteras bort eller förminskas.

Respekten för de äldre har minst sagt fått sig en törn. Inte minst då många äldre precis som så många andra mer utsatta grupper i dagens samhälle har blivit en måltavla för diverse brott. Svenska åldringar blir dagligen utsatta för bedrägerier och rån. Och precis som då svenska kvinnor systematiskt utsätts för våldtäkter så gör politikerna absolut ingenting!

Ett samhälle som inte kan värna sina äldre, sjuka, kvinnor och unga är inte ett skit värt. Och politikerna sitter och tar ut oproportionerligt höga löner för ett uselt utfört arbete. Man är mer mån om att gå globalisternas smutsiga ärenden och med alla medel göra Sverige till ett mångkulturellt ”paradis”. Om man är pensionär eller har en mor/far, mormor/morfar eller farmor/farfar som är till åren bör man lägga sin röst i höstens val på Nordiska motståndsrörelsen.

Vi är de enda som på allvar, utan några som helst premisser kommer att förbättra livet för alla de svenskar som innefattas i denna bortglömda och utsatta grupp. Det är dags att politikerna ersätts av verkliga kämpar för folket. Och vi är de kämparna!


  • Publicerad:
    2018-04-26 20:00