Kroatien fortsätter, liksom de andra ex-jugoslaviska nationerna, att vandra i västs ödesdigra fotspår mot ett mångrasligt samhälle. I dagarna utfärdades landets första asyl någonsin till en sudanesisk kvinna som påstod sig ha flytt sitt hemland på grund av religiös förföljelse

I det muslimska Sudan så far anhängare av andra religioner illa. Kvinnan i fråga är katolik och riskerade alltså såväl diskriminering och förföljelse på grund av sin tro. Eftersom majoriteten av Kroatiens invånare är katoliker så får man anta att kvinnan tillryggalade de några tusen milen som skiljer Sudan och Kroatien åt bara av den anledningen. Att det existerar flera länder på den afrikanska kontinenten där kristendomen är statsbärande religion verkar ingen ha upplyst henne om.

De flesta östeuropeiska länder vill tas upp i EU, något som nuvarande EU-medlemmar inte varit sena med att utnyttja. Ett stående huvudkrav på alla ansökarländer är att de måste öppna upp sina gränser för utomeuropeiska invandrare och flyktingar. Tyskland, Sverige, Nederländerna, Spanien o.s.v. som praktiskt taget svämmas över av icke-europeiska flyktingar hoppas kunna köpa sig lite tid och andrum genom att styra om flyktingströmmarna till de östra delarna av Europa istället.

Sedan 1997, då Kroatiens första flykting knackade på dörren, fram tills idag så har totalt 550 personer ansökt om asyl i landet. Samtliga ansökningar har avslagits, vilket Kroatien kritiserats hårt för av ”omvärlden”. Men nu verkar alltså en kursomläggning vara i sikte till samma omvärlds stora glädje.

Förenta Nationernas och EU:s representanter i Kroatien uttryckte omedelbart sitt gillande över beslutet om asyl och sände sina hjärtliga lyckönskningar till den negroida sudanesiskan som om fem år, då hon erhåller fullvärdigt kroatiskt medborgarskap, kommer att kunna stoltsera med att hon är en tvätt-äkta kroat.

Relaterande artiklar:
Vietnamesisk massinvandring
Östeuropa i fara: Mångkulturen sprider sig!


  • Publicerad:
    2006-11-20 00:00