PK-DIKTATUR. Pridefantasten Live Skartveit menar att Motståndsrörelsens paroll ”Krossa homolobbyn!” är ett mothot och går till angrepp mot de som förordar likhet inför lagen.

Det är den lesbiska feministen och HBTQ-aktivisten Live Skartveit som i ett läsarinlägg i Aftenposten går till angrepp på både Motståndsrörelsen, en Aftenposten-journalist och inte minst yttrandefriheten.

Läsarinlägget är ett motsvar till journalisten Andras Slettholms artikel ”Likhet inför lagen måste gäller även för nazister” som publicerades i Aftenposten den 12 juli. I sin artikel kritiserar Slettholm polisens beslut om att förbjuda Motståndsrörelsens demonstration i Fredrikstad och menar att yttrandefriheten endast gäller ”på pappret” för nationalsocialister i dagens Norge.

Live Skartveit har dock, helt uppenbart, missförstått parollen ”Krossa homolobbyn!” och tolkar den som ett mordhot riktad mot henne och en rad olika personer i hennes bekantskapskrets.

Låt mig vara tydlig: ”Krossa homolobbyn” är ett hot. Det är ett hot mot mig, min flickvän, mina vänner, den osäkra 15-åringen i byn, läraren med fru och barn, mot de som går i Prideparaden och de som inte törs visa sig där.

Missförståndet kan tyckas vara något märklig med tanke på hur många gånger Motståndsrörelsen noggrant har förklarat syftet med demonstrationen och parollen. Att polis, jurister och andra har granskat parollen och demonstrationens syfte, och anser det vara 100 procent lagligt, måste ha gått henne obemärkt förbi.

Att många reagerade över polisens beslut, om att upphäva grundlagsskyddade rättigheter för en grupp på grund av våldshot från meningsmotståndare, ironiserar hon över. Återigen för att hon, helt uppenbart, har missförstått parollen.

Är det inte lite dumt att nazisterna inte får utföra sina mänskliga rättighet som är att hota slumpmässiga, oskyldiga medborgare i norsk offentlighet? Är det inte lite dumt att vi ska diskriminera på det sättet?

Skartveit har också schutzpa, alternativt ignorans, nog att påstå att den homosexuella minoriteten i Norge har fått ”lite stöd från allmänheten” efter att Motståndsrörelsen utlyste sin demonstration.

Den intoleranta HBTQ-aktivisten menar att likhet inför lagen och yttrandefrihet endast gäller om du har politiskt korrekta åsikter och vill att folket ska samlas bakom homolobbyn och tar avstånd från de som bekämpar den.

Ett godkännande av en sådan paroll borde ha blivit mött av avsky från hela allmänheten. Vi borde gå tillsammans och säga att såna åsikter inte är önskvärda i Norge, att de inte accepteras. Vi är bättre än så här. Istället sitter vi med en diskussion om hur vi ska beskydda dem.

Publicerades ursprungligen på Frihetskamp.net.


  • Publicerad:
    2017-07-20 08:10