Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Amerikanska politiker vill kriminalisera Israelbojkotter – judisk lobbygrupp ligger bakom

Av Redaktionen, 2017-07-22
redaktionen@nordfront.se

YTTRANDEFRIHET. Nästan hälften av den amerikanska senatens representanter har ställt sig bakom ett lagförslag som skulle göra det brottsligt att stödja bojkotter av skurkstaten Israel.

I samarbete med den judiska lobbyorganisationen The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) har den demokratiske senatorn och juden Ben Cardin och hans republikanske kollega Rob Portman arbetat fram ett lagförslag som skulle göra det brottsligt att stödja en bojkott av Israel.

Skulle lagförslaget gå igenom riskerar den som förordar bojkott av skurkstaten som minst böter på 250 000 dollar eller som mest böter på 1 miljon dollar samt 20 års fängelse.

Lagförslaget har namnet Israel Anti-Boycott och lades fram i mars av Cardin. I AIPAC:s egen lobbyagenda för 2017 listas även lagförslaget som en av deras viktigaste prioriteringar för året.

Den demokratiske senatorn Ben Cardin under ett möte med den judiska lobbygruppen AIPAC.

Som regel samlar lagförslag som går i judisk makt-rörelsens intressen ett brett stöd bland amerikanska lagstiftare från både Demokraterna och Republikanerna. I detta fall återfinner man bland dess sponsorer alltifrån liberaler från Demokraternas vänsterfalang såsom de judiska senatorerna Ron Wyden och Richard Blumenthal samt deras kollega Maria Cantwell, till senatorer inom Republikanernas högerfalang såsom de före detta presidentkandidaterna Ted Cruz och Marco Rubio.

Än så länge har sammanlagt har 42 av senatens 100 medlemmar från båda partierna skrivit upp sig som sponsorer till förslaget.

Den republikanske senatorn Ted Cruz är en av lagförslagets sponsorer. Här ses han fjäska för judisk makt-rörelsen under ett AIPAC-möte.

Ungefär samtidigt lades ett liknande förslag fram i representanthuset av en demokrat och två republikaner. Även där har man lyckats vinna ett starkt stöd, då inte mindre än 63 demokrater och 174 republikaner ställt sig bakom. Detta innebär att förslaget har ett stöd av en majoritet av representanthusets 435 ledamöter.

Intressant att nämna i sammanhanget är att flera av förslagets sponsorer i representanthuset tillhör den starkaste anti-Trump-falangen inom Demokraterna, såsom Ted Lieu, juden Adam Schiff och Eric Swalwell.

Även om ingen amerikansk politiker tycks vilja ställa sig upp emot förslaget så har lobbyorganisationen American Civil Liberties Union (ACLU) tagit striden. Nyligen skickade ACLU ut ett brev till samtliga senatorer där man vädjade till dem att stoppa AIPAC:s angrepp på yttrandefriheten.

I brevet ifrågasätter man starkt rimligheten i att amerikanska medborgare ska kunna straffas endast på grund av att de utnyttjar sin konstitutionella rätt att protestera mot en främmande makt. Man påpekar även att Högsta domstolen har kommit fram till att bojkotter är ett legalt sätt att uttrycka sina åsikter som skyddas av den amerikanska konstitutionen.

Lagförslaget går dock ännu längre än att inskränka yttrandefriheten. ACLU, som verkar för att beskydda amerikanska medborgares konstitutionella rättigheter, har studerat lagförslaget i sin helhet. Det man kommit fram till är bland annat att det i teorin inte spelar någon roll varför en affärsidkare inte har affärsrelationer kopplade till Israel – denne kan komma att dömas till dryga böter eller fängelse ändå. I praktiken innebär förslaget med andra ord att företag i USA i förebyggande syfte kan komma att tvingas att göra affärer med israeliska företag, oavsett om det är nödvändigt, praktiskt och lönsamt eller ej.

Förbudet inskränker sig inte heller till endast företag inne i Israel, utan även till företag som opererar på landområden i Palestina som illegalt ockuperats av Israel. Ockupationer som förstår strider mot internationell rätt och som till och med har fördömts av FN.

Inte ens företag som opererar på illegalt ockuperad mark i Palestina ska få bojkottas om den judiska lobbyn får sin vilja igenom.

Webbtidningen The Intercept har kontaktat flertalet av de senatorer som valt att sponsra lagförslaget för att försöka få kommentarer utifrån kritiken i ACLU:s brev. På svaren framgår det med all önskvärd tydlighet att de har väldigt dålig koll på vad förslaget egentligen innebär samt vad som ACLU har framfört för kritik.

Demokraten Ted Lieu, som under sin karriär försökt framställa sig som en ”medborgarrättskämpe” och motståndare till totalitära tendenser hos den federala staten, skriver exempelvis:

Tack för att du delade med dig av brevet. Lagförslaget har existerat sedan mars och detta är första gången har hört dessa invändningar. Vi ska titta närmare på saken.

Lies partikamrat i senaten, Maria Cantwell, bemödade sig inte ens med att åtminstone hävda att hon ska ta kritiken i beaktning, utan svarade endast att ”jag kommer att fortsätta att stödja en stark relation mellan USA och Israel”.

Andra sponsorer till lagförslaget verkar inte ens förstå vad saken handlar om och The Intercept konstaterar att ”det framstår nästan som om de bara reflexmässigt skriver under på allt som kommer från AIPAC, utan att ha någon aning om innehållet”. Den demokratiske senatorn Gary Peters från Michigan svarar exempelvis: ”Vilket lagförslag? Jag måste få be dig återkomma om detta”. Hans kollega, Bob Menendez från New Jersey, svarar: ”Jag skulle vilja läsa det… Jag skulle verkligen ha fördjupat mig i det”. Peters och Mendez är alltså två av de senatorer som officiellt har sponsrat lagförslaget, men tycks inte ha en aning om dess innehåll.

Den demokratiske senatorn Maria Cantwell viker inte en tum från AIPAC:s sionistiska agenda.

Mest uppseendeväckande torde dock vara The Intercepts intervju med lagförslagets huvudsponsor, den judiske senator Ben Cardin. Han verkar inte ens inse att lagförslaget innebär att medborgare och företag kan straffas för att bojkotta Israel, alternativt låtsas som att han inte känner till innehållet i sitt eget lagförslag.

— Jag anser att jag känner till lagförslaget tämligen väl och jag tror inte att vi har kriminaliserat det [bojkotter av Israel, reds. anm.], säger Cardin i den bandade intervjun.

Samtidigt som amerikansk politik blir alltmer polariserad, framförallt i och med Donald Trumps presidentskap, så finns det alltså en fråga som enar politikerna i hela spektrumet – nämligen att snabbt gå den mäktiga judiska lobbyn till mötes.

USA är dock inte ensamma med att stå maktlösa inför sionismens påtryckningar. I fjol kunde Nordfront rapportera om hur judisk makt-lobbyn flyttade fram sina positioner i bland annat Storbritannien och Kanada med liknande lagförslag.

Storbritanniens tidigare premiärminister David Cameron, som här ses delta i judiska ritualer, vidtog under sin tid vid makten en rad åtgärder för att tysta kritik mot skurkstaten Israel.

I Storbritannien förbjöd man exempelvis alla offentliga institutioner, såsom skolor, lokala myndigheter, universitet och till och med ideella organisationer som tagit emot sponsring av staten, att delta i bojkotter av Israel. Samtidigt förbjöd man en affischkampanj i Londons tunnelbana av den palestinska bojkottorganisationen BDS, som syftat till att uppmärksamma skurkstatens kriminalitet och folkmord. Affischerna klassades som ”vandalism” och ”olagliga” och revs helt enkelt ned.

I Kanada tog vid ungefär samma tid den vänsterliberale premiärministern Justin Trudeau initiativ till en motion som fördömer allt deltagande i BDS:s bojkotter av Israel.

Källor:
U.S. Lawmakers Seek to Criminally Outlaw Support for Boycott Campaign Against Israel
ACLU urges senators to oppose bill targeting Israel boycotts
AIPAC Lobbying Agenda 2017


  • Publicerad:
    2017-07-22 15:05