JUDISK MAKT. En logoped vid en skola i Texas stämmer arbetsgivaren efter att ha fått sparken. Hon hade vägrat skriva på ett löfte att vara pro-israelisk.


Grundskolan där logopeden Bahia Amawi arbetade.

Beskedet till logopeden Bahia Amawi vid en Texas-skola var att hon var tvungen att skriva på en försäkran om att hon stödde israelisk politik. Eftersom kvinnan vägrade göra detta, förlorade hon sin anställning som annars hade förlängts.

Amawi har på kontraktsbasis arbetat för Pfulgervilles oberoende skoldistrikt sedan år 2009. Kontraktet med henne förnyades varje år. Amawi fyllde alltid i de rätta handlingarna och fick på det viset förlängt arbetsförordnande.

Krav på att stödja Israel
Men i augusti i år tillkom ett nytt dokument tillsammans med kontraktspapperen. Dokumentet som skulle signeras innebar ett krav på att hon ”inte kommer att bojkotta Israel under löptiden för kontraktet” och att hon skulle avstå från varje handling ”som avser att straffa, orsaka ekonomisk skada för, eller begränsa kommersiella relationer med Israel, eller en person eller entitet som har handelsrelationer med Israel eller Israelkontrollerat territorium”.

Detta innebar ett problem för Amawi som tillsammans med sin familj avstår att köpa varor från israeliska företag för att stödja den globala bojkott som syftar till att Israel ska upphöra med sin illegala ockupation av Västbanken och Gaza.

”Extremt konstigt” kontrakt
Amawi tyckte att detta var var ett ”extremt konstigt löfte”. Det var också mycket konstigt att det var det enda löfte hon förväntades skriva under på – och att det hade med Israel att göra.

— Det är häpnadsväckande hur de kan köra ner det här i halsen på oss, och bestämma att de ska skydda ett annat lands ekonomi istället för att skydda våra konstitutionella rättigheter, sade den palestinska kvinnan som föddes i Österrike.

Hon sade att det var helt uteslutet att skriva under en sådan försäkran eftersom det skulle innebära en otjänst både mot palestinier och amerikaner.

Går emot konstitutionen
— Mitt samvete hindrade mig från att göra det. Om jag hade skrivit på skulle jag inte enbart har svikit palestiniernas lidande under en ockupation som jag anser vara orättvis…och jag skulle också bedra mina amerikanska medborgare genom att tillåta brott mot våra konstitutionella rättigheter att uttrycka oss fritt och att genomföra fredliga protester, sade palestiniern Amawi som har bott i USA i 30 år och är amerikansk medborgare.

På grund av det inträffade har Amawis advokat stämt skolan med en anklagelse om att hennes konstitutionella rättigheter har kränkts.

Eden som Amawi skulle underteckna skapades under en pro-Israelisk lag som i staten Texas började gälla i maj 2017. Lagen förbjuder statliga myndigheter att samarbeta med underleverantörer som bojkottar Israel. När lagen skrevs under av den republikanske guvernören Greg Abbott, sade han att ”varje anti-israelisk policy är en anti-Texaspolicy.”

Omfattande lag
Lagen är väldigt omfattande och innebar att en del offer för orkanen Harvey fick veta att de endast kunde erhålla katastrofbistånd av staten om de signerade samma typ av pro-israeliska dokument. Lagens skapare Phil King sade efteråt att lagens användning gentemot katastrofoffer hade varit ett ”missförstånd”.

Texas är långt i från den enda staten i USA som kräver av sina leverantörer att de inte bojkottar Israel. Hela 26 stater har genom judisk lobbyverksamhet antagit sådana lagar, och ytterligare 13 stater har liknande lagar i rörposten.

De statliga lagarna till stöd för Israel har kommit under det att landets president Donald Trump ofta upprepat sitt trofasta stöd för Israel, vilket bland annat visade sig när han – precis som Israel och den judiska lobbyn i USA ville – lät flytta USA:s ambassad i Israel till Jerusalem. Ambassadflytten ledde till protester och fördömanden från många av världens länder.

Källa:
Texas school pathologist files lawsuit after being denied work for refusing to sign pro-Israel oath


  • Publicerad:
    2018-12-18 10:00