PROSIONISM. Justin Trudeaus inställning till terrorstaten Israel skiljer sig markant från Kanadas medborgare, som mer stödjer palestiniernas mänskliga rättigheter.

Justin Trudeau och Benjamin Netanyahu (Foto: Kreml.ru). Kollage.

En ny undersökning visar att Kanadas prosemitiske premiärminister Justin Trudeau har en alldeles för servil och inställsam hållning till terrorstaten Israels utökade ockupation av Palestina på Västbanken.

Kanada hoppades på att få en plats i FN:s säkerhetsråd. RT News har skrivit att statens pro-israeliska hållning kunde minska Kanadas chanser att få denna plats.

När omröstningen genomfördes på onsdagen, blev det klart att Kanada gick miste om platsen i FN:s säkerhetsråd. Time Magazine skriver att detta är ett av Trudeaus största internationella bakslag. Istället blev det Norge och Irland som får sitta med i säkerhetsrådet.

En ny studie genomförd av EKOS Research Associates där bland andra den judiska organisationen Independent Jewish Voices Canada (IJV) ingår, visar att hela 74 procent av Kanadas invånare vill att Trudeau ska ställa sig i opposition till Israels illegala planer att binda samman fler delar av sina ockuperade områden på Västbanken.

42 procent vill att Kanada ska införa diplomatiska och/eller ekonomiska sanktioner mot den judiska terrorstaten. Justin Trudeau meddelade dock i januari att starkt fördömer bojkottrörelsen mot Israel, BDS, och att han personligen har starka sympatier för Israel.

Trudeaus regering har dock röstat emot fler än 50 av FN:s resolutionen som syftar till att stärka Palestinas och palestiniers rättigheter. År 2015 fördömde han ”varje och alla försök” att uppmana till BDS fredliga bojkotter och sanktioner mot Israel. Trudeau betraktar officiellt BDS som en antisemitisk rörelse.

När Israel anföll och bombade Gaza under Operation Protective Edge år 2014, sade Trudeau, då ännu ej premiärminister, att ”Israel har rätt att försvara sig” och han berömde Israels strävanden att åstadkomma fred i Mellanöstern. Detta trots att Israel dödade 2 200 palestinier i den 50 dagar långa konflikten, som fortfarande utreds som krigsbrott av ICC, den internationella domstolen i Haag.

Bild från när Israel bombade Palestinas Gazaområde 2014 i Israels ”Operation Protective Edge”. Stillbild från drönarevideo: Youtube.

Officiellt stödjer Kanada en tvåstatslösning mellan Palestina och Israel. Justin Trudeaus hållning i frågan om Israels politik anses enligt RT utgöra ännu hårt slag mot illusionen om att Kanada vill se en tvåstatslösning.

Detta tyder på att Kanadas pro-Israeliska inställning till utrikespolitik skiljer sig markant från de flesta kanadensares åsikt, och stödjer synpunkter som tillhör vissa delar av den politiska väljarkåren.

Israels misstänkt kriminelle premiärminister Benjamin Netanyahu avser att binda samman en tredjedel av den illegalt ockuperade Västbanken. Denna kriminella avsikt är ett brott mot internationell lag och möts av motstånd från många länder.

Mer än 50 pensionerade diplomater, ambassadörer och tidigare ministrar vädjar till Trudeau att ”tala starkt och tydligt om denna fråga”.

Det är enligt RT inte endast kanadensare som är bekymrade över Trudeaus inställsamma hållning till Israels utökade ockupationsplaner. Över 100 organisationer och namnkunniga personer skrev ett öppet brev till FN-ambassadörer att vägra Kanada tillträde till FN:s säkerhetsråd på grund av Trudeaus prosionistiska hållning i Palestinafrågan.

Bland andra undertecknades brevet av den superrike, starkt vänstervridna medgrundaren till rockbandet Pink Floyd, Roger Waters, och av den judiske anarkosyndikalisten och antisionisten Noam Chomsky.

På sociala medier förekom tidigare i juni antisionistiska kommentarer som uttrycker besvikelse över att det verkar krävas att tjänstemän och politiker måste vänta till sin pension för att våga ta bladet från munnen för att kritisera den judiska makten, som ofta är snar att på olika sätt straffa kritiker mot israelisk politik.

En judisk-israelisk soldat som enligt hans T-tröja njöt av attacken mot Gaza 2014. Bild: PressTV.


  • Publicerad:
    2020-06-19 19:00