MEDIA. Statliga Sveriges Television (SVT) fälls av Granskningsnämnden för att ha skrivit om ”den judiska lobbyn” i en artikel. 

Den förbjudna formuleringen (skärmdump)

I en artikel på SVT Text den 6 december 2017 användes uttrycket ”den judiska lobbyn” när flytten av USA:s ambassad till Jerusalem behandlades. Det fällda citatet lyder i sin helhet:

”Trump vill uppfylla sitt vallöfte och förbättra relationen med Israel som var mycket frostig under Obamas tid vid makten. Den judiska lobbyn i USA är oerhört stark och har drivit frågan länge.”

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) regerade mycket starkt på ordvalet och kallade det för ett ”mycket problematiskt uttryck som frammanar bilden av amerikanska judar som ett åsiktsmässigt homogent … och mäktigt kollektiv”.

Artikeln anmäldes till Granskningsnämnden med motiveringen att uttrycket ”den judiska lobbyn” är antisemitiskt och står i strid med sändningstillståndet. Detta tar Granskningsnämnden fasta på i sitt beslut, där man skriver:

”En anmälare anför att det inte finns något som heter judisk lobby och att gränsen mellan antisemitism och politisk kritik, enligt Svenska Kommittén mot antisemitism, är överskriden när judar kollektivt hålls ansvariga för Israels politik.”

Efter hård kritik pudlade SVT snabbt och kallade uttrycket ”den judiska lobbyn” för missvisande. I den uppdaterade texten skrev man istället ”pro-israelisk lobby”.

Granskningsnämnden fäller ändå artikeln med motiveringen:

”Enligt nämndens mening var formuleringen klart missvisande och sändningen i SVT Text, sida 176 strider därför mot kravet på saklighet. Nämnden kan dock inte finna att sändningen var utformad på ett sådant sätt att den står i strid med kravet på opartiskhet.”

Granskningsnämnden kräver nu att SVT offentliggör beslutet på ett lämpligt sätt.

Källa:
SVT fälls för att ha skrivit om ”den judiska lobbyn”


  • Publicerad:
    2018-10-02 09:35