STOCKHOLM En friskola i Stockholm stängs nu av Skolinspektionen. Beslutet togs efter uppgifter från Säpo gällande att elever ska ha utsatts för radikalisering och icke-demokratiska värderingar.

Skolinspektionen har valt att återkalla tillståndet för bolaget ALM Education som driver Cordoba International School. Cordoba International School beskrivs som en fristående grundskola, baserad i Kista, med årskurser F-9. Skolan har idag 458 elever. Beslutet gäller från 8 januari 2024.

Beslutet har tagits efter information från Säpo som menar att finns risk för att förskolans och grundskolans elever blir radikaliserade och utsatta för icke-demokratiska värderingar. Säpo uppger att flera anställda och personer i ledningen har haft kontakt med våldsbejakande islamister. Skolinspektionen skriver i ett uttalande att återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen.

I ett yttrande i utredningen ska Säpo ha beskrivit problematik inom ledningen för Cordoba International School och förskoleverksamheten Förskolan Mångården Ekonomisk Förening.

Skolans huvudman kallar Säpos yttrande för ”oprecist” och syftar då på att inga ansvariga personer nämns vid namn. De menar då att de inte har någon möjlighet att svara på anklagelserna. Huvudmannen menar även att inga elever ska ha utsatts för radikalisering eller icke-demokratiska värderingar.

Om bolaget ALM Education AB väljer att överklaga kommer beslutet att gälla fram till dess att det har prövats i domstol.