INRIKES. Trots ett statligt stöd som betalar hela lönen vid anställning av en ”nyanländ” så är det få kommuner som verkligen anställer dem. Detta ska nu åtgärdas med hjälp av en halv miljard kronor som regeringen ska dela ut till kommuner som faller in i ledet.

Regeringen har avsatt en halv miljard som en del i en utlovad ”extrasatsning” på välfärden till att betala kommuner som anställer personer som är långt ifrån arbetsmarknaden, framförallt så kallade nyanlända främlingar.

— Det handlar om att kommuner som ser till att det kommer in många människor på extratjänster, de får en extra bonus. Det är för att vi vill att fler människor som står långt från arbetsmarknaden, inte minst nyanlända kvinnor, ska få möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, säger finansminister Magdalena Andersson till Ekot.

Sedan tidigare finns ett statligt stöd som betalar hela lönen vid anställning av bland annat nyanlända, men trots att arbetsgivare i och med bidraget får gratis arbetskraft har till och med kommuner i många fall hellre anställt någon man måste betala full lön för.

Nu kommer således kommunerna, förutom att de slipper stå för lönen, även att få betalt om de anställer ”nyanlända”.

— För varje person som anställs på extratjänst får kommunen en bonus, sen är det upp till kommunerna hur de vill använda de pengarna. Jag hoppas att man väljer att anställa ännu fler inom barnomsorgen, i skolan och äldreomsorgen, så att våra barn och våra gamla kan få en trygg vardag, förklarar finansministern.

Sedan tidigare hade regeringen satt upp som mål att det skulle finnas 20 000 så kallade extratjänster till 2020, men eftersom målet inte kommer att kunna nås har man reviderat det och hoppas med de nya utlovade pengarna att man som delmål når upp till 6 500 extratjänster till 2018.

— Här tycker jag att kommuner och landsting kan göra ett bättre jobb än vad de gör idag. Det är nånting som är kostnadsfritt för kommunerna samtidigt som det ger människor en fot in på arbetsmarknaden. Det kan underlätta för den ordinarie personalen och ge en högre kvalitet för brukarna, till exempel att nån äldre får gå ut en på promenad en extra gång, avslutar Magdalena Andersson.

Källa:
500 miljoner till extratjänster för nyanlända


  • Publicerad:
    2017-06-20 23:00