INRIKES. Vid årsskiftet inrättas en ny myndighet som ska försöka att få bukt med segregationen i landet.

I januari nästa år inrättas en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation, vilken ska försöka få bukt med segregationen i landet och inför uppstarten kommer regeringens utnämnda så kallade särskilde utredare Jonas Nygren att besöka trettio av landets största kommuner. En av städerna som är av särskilt intresse är Växjö då staden sedan tidigare har deltagit i flera statliga satsningar gällande just problemområden.

— Växjö är ganska segregerat. Några områden är socioekonomiskt utsatta och några områden har det väldigt gott ställt ekonomiskt. Vårt uppdrag är att titta på sambandet och se vad vi kan göra för att minska de klyftor som finns, säger Nygren och fortsätter:

— Förhoppningen är att man om några år ska se i praktiken att det har blivit bättre på flera områden. Myndighetens bidrag ska vara att se till att statens gemensamma resurser används på ett bra sätt lokalt.

De vill fokusera på att försöka bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten samt att lyfta skolan och elevresultaten. Vidare vill de även stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen samt stärka demokratin och stödja det civila samhället.

Myndigheten har redan i år tilldelats 50 miljoner kronor. Nästa år kommer de att få 75 miljoner och därefter 100 miljoner kronor.

Källa:
Ny myndighet mot segregation byggs upp


  • Publicerad:
    2017-09-23 09:00