INSÄNDARE. Ola-Henry skriver här om hur segregering är naturligt och inget ”problem” som politiker måste åtgärda.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

När man pratar om segregering är det uteslutande i negativa sammanhang. Idealet är integration och misslyckad sådan kallas för segregering. Men är då verkligen segregering ett misslyckande? Svaret är nej. Segregering är varken något bra eller dåligt, det är bara något helt naturligt.

Att söka likheter, igenkänningsfaktorer och sociala sammanhang där man delar referensramar med andra människor är en av människans absolut starkaste drivkrafter. Detta gäller alla folkslag, utan undantag, något annat vore fullkomligt absurt att påstå. Kurder söker sig till kurder var än i världen de kommer, Chinatown i New York, somalier samlas i enklaver i Flen och Borlänge, samerna håller sig till varandra o.s.v., exempel kan rabblas i evigheter.

Den driften är en okuvlig del av den mänskliga naturens ryggrad och det är även en okränkbar rätt hos vart och ett av alla folk i världen att söka sig till ”de sina” utan att moraliskt skuldbeläggas för det. Därför ska inte en enda skattesubventionerad krona gå till att motverka någon segregation. Integration uppstår ifall det finns en ömsesidig genuin vilja mellan två folkgrupper, a-l-d-r-i-g annars.

När man då hör folkförrädaren från Miljöpartiet, Peter Eriksson, prata om svenska etniskt homogena områden som ”problemområden” och vikten av att bygga hyresrätter där för att öka andelen utomeuropéer i området, ja då baxnar man. Vad är nästa steg, att subventionera tvångsintegrering av somalier, afghaner och eritreaner till dyra skidorter och skärgården dit vi omedvetet (vi skulle ju aldrig erkänna det) dragit oss undan för att först och främst för att få vara ifred?

Först har MP bjudit in 1,5 milj främlingar på 18 år och sedan förvägrar de svenskar möjligheten att dra sig undan och hålla sig till enbart sin egen folkgrupp. Framförallt hycklarna på Södermalm och söder om Söder (Peter Erikssons väljare) lever allra minst som de lär, de lever enligt ny undersökning istället allra mest homogent i sina bostadsområden.

Man kan bara hoppas att en landsförrädare som Peter Eriksson en dag ska få sitt rättmätiga straff. Inget är för strängt.

/Ola-Henry


  • Publicerad:
    2018-05-29 23:25