TAIWAN. Elever på en skola i Taiwan valde att klä ut sig i SS-liknande uniformer med hakkorsbindel under en parad som hölls vid skolterminens avslutning. Skolans rektor har nu avgått efter att israeliska representanter i landet fördömt paraden.

_93140179_037000586-1

Studenterna genomför paraden.

Elever på en skola i Taiwan fick i uppdrag att välja ut ett tema vid en parad som skulle anordnas vid skolterminens avslutning. En av skolans lärare vid namn Liu Hsi-Cheng hade föreslagit att eleverna skulle välja den arabiska kulturen som tema för paraden men eleverna beslutade sig för att paraden skulle gå under nationalsocialistiskt tema.

Iklädda SS-liknande uniformer med hakkorsbindel höll sedan eleverna sin parad där en pansarvagn av papp med en elev som gör den romerska hälsningen gick i främsta ledet tätt följt av uniformerade elever bärandes på plakat och flaggor med svastikor.  

Detta har nu fått judiska representanter i landet att reagera kraftfullt. Skolans rektor Cheng Hsiao-ming har tagit “fullt ansvar” för händelsen och bett den judiska lobbyn i landet om ursäkt och även avgått som rektor på skolan.

_93141094_037000593-1

Skolans rektor Cheng Hsiao-ming till höger och dekanus Liao Ching-lin ber den judiska lobbyn om ursäkt.

Den judiska lobbyn i landet uppmanar även lärarna på skolan att ta itu med studenterna så detta inte upprepas. Därför har man från skolledningens sida beslutat sig för att hålla en serie utbildningsprogram samt hjärntvätta elever med filmer om den så kallade ”förintelsen” med titlar som Schindlers List och Livet är underbart.

Asher Yarden, israelisk representant i Taiwan motiverar det hela på detta sätt:

Vi fördömer starkt denna smaklösa parad och uppmanar de taiwanesiska myndigheterna på alla nivåer att införa utbildningsprogram som lär ut innebörden av Förintelsen och lär ut historien kring denna och dess universella betydelse.

Även Taiwans presidentkansli bad prompt om ursäkt för ”incidenten”, de menade att den visade en extrem brist på respekt för det judiska folket och en djup brist på kunskap om historien.

Källa:
Taiwan ’Nazi rally’ school principal resigns


  • Publicerad:
    2016-12-28 21:40