KULTUR. Enligt studier som genomförts 2012, 2014 och 2016 lever vita män, religiösa och politiska figurer i de lyckligaste äktenskapen.

Tre studier genomförda av General Social Survey mellan 2012 och 2016 visar att vita män med “extrema” politiska åsikter är mest nöjda med sina äktenskap.

Majoriteten av de tillfrågade ansåg sig själva vara “lyckliga i någon mån”, varav majoriteten vita personer, 64 procent, uppgav sig vara “väldigt lyckliga”. Lyckligast var “extremt konservativa” personer – med hela 68 procent.

Källa:
Rich white men with extreme political views 


  • Publicerad:
    2017-10-03 15:30