INRIKES. Nästan hälften av svenskarna tror att ”rasismen” kommer att öka i landet. Något som judisk maktkvinnan Ingrid Lomfors anser är både ”nedslående” och ”allvarligt”.

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av den svenskfientliga myndigheten Forum för levande historia meddelar 44 procent av svenskarna att de tror att ”rasismen” är på frammarsch i Sverige. 47 procent av de svarande ska dessutom ha upplevt någon typ av rasistisk händelse det senaste året.

Däremot verkar en majoritet av de medverkande i undersökningen inte tycka att den framtiden är eftersträvansvärd. 70 procent anser nämligen att det behövs ”mer samtal om rasism i samhället”, något som myndighetens judiska överintendent Ingrid Lomfors håller med om:

— Vi behöver ett samtal i samhället som vilar på forskning och kunskap, säger Lomfors, som dessutom kallar undersökningen för ”nedslående” och ”allvarlig”.

Ingrid Lomfors rörde upp svenskarnas känslor ordentligt när hon 2015 deltog i regeringsjippot ”Sverige tillsammans” som handlade om att underlätta för främlingar att etablera sig i Sverige. Där hävdade Lomfors bland annat att det inte finns någon konkret svensk kultur utan att allt är en konsekvens utav invandring.

Källa:
Många svenskar tror att rasismen kommer att öka


  • Publicerad:
    2018-01-11 20:00