Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Myndighetens nya uppdrag: ”Gå till grunden med den svenska antisemitismen”

Presenteras i statsradion Den judiska överintendenten intervjuas av judisk journalist.

Forum för levande historia ska nu ”främja hbtqi-personers lika rättigheter”

Fåt uppdraget av nya regeringen 500 000 skattekronor avsätts för ”uppdraget”.

Forum för levande historia portar kritiker – klandras av JO

Myndighetens uppgift att tillvarata judiska intressen Tog nu i lite för mycket.

Forum för levande historia lägger ner sin verksamhet

Detta enligt anslag vid lokalen Ny verksamhet med Europas folk i fokus?

Boken ”Stolt jude” på väg till klassrummen – ska förebygga antisemitism

”För första gången skildras judiskt liv från vårt perspektiv” ”Folk hyser idag den antisemitiska föreställningen att judar har inflytande över media”

FOI får i uppdrag att kartlägga rasismen på internet

FOI ska samarbeta med bland annat Forum för levande historia ”Antisemitism” först på listan över typer av rasism att undersöka.

Förintelsemyndighetens överintendent Ingrid Lomfors slutar

INRIKES. Överintendenten Ingrid Lomfors slutar på propagandamyndigheten Forum för levande historia.

Kritik mot den föreslagna Förintelsemyndigheten

INRIKES. Regeringens utredare föreslår att det kommande förintelsemuseet ska bli en egen myndighet. Flera remissinstanser motsätter sig förslaget.

Sosseminister: “Globalism och kulturmarxism är antisemitiska kodord”

PROSEMITISM. Löfvenregeringens utbildningsminister Anna Ekström (S) rasar mot användandet av ord som ”globalism” och ”kulturmarxism”. ”Det är antisemitiska kodord”, hävdar sosseministern i DN.

Löfven deltar i “förintelse”-spektakel med världsledare i Jerusalem

”FÖRINTELSEN”. Statsminister Stefan Löfven deltar just nu i det årliga internationella ”förintelse”-spektaklet i Jerusalem, där han har berättat hur svenska skattepengar ska användas för att ta judisk makt-propagandan till en ny nivå.

Sverige tar hjälp av Israel – ska utbilda lärare om antisemitism

JUDISK MAKT. Utbildningsminister Anna Ekström (S) besökte nyligen propagandacentret Yad Vashem i Israel – världens främsta anläggning för spridning av förintelsemyten. Detta för att delta i undertecknandet ett avtal med Israel om att utbilda svenska lärare för att motverka antisemitism.

Judiska maktsymboler börjar placeras ut i Stockholm – trots deras irrelevans

JUDISK MAKT. Judar i Stockholm har drivit igenom kravet på snubbelstenar åt gojerna.

Manipulativ undersökning påstår att 98 procent av svenskarna tror på “Förintelsen”

HISTORIEFÖRFALSKNING. Forum för levande historia har på order av regeringen gjort en kontrollundersökning där 1027 personer har fått svara på frågor om ”Förintelsen”. 98 procent svarar lydigt att de är säkra på att denna myt är historisk fakta.

Svenskarnas tilltro till demokratin minskar — lösningen: Mer förintelsepropaganda

INRIKES. Mer än hälften av de tillfrågade i en ny Novus- undersökning känner sig inte delaktiga i demokratin och tre av fem anser att demokratin har försvagats. Det är skrämmande siffror enligt Forum för levande historia som nu vill försöka förbättra statistiken genom mer förintelsepropaganda.

Judinna ljuger öppet om sin anti-svenska aktivism

CHUTZPAH. Ingrid Lomfors, docent i historia och överintendent på Forum för levande historia förnekar nu att hon hävdat att det inte finns någon svensk kultur.

Forum för levande historia får GDPR-föreläggande

INRIKES. Datainspektionen underkänner två myndigheter enligt GDPR-lagen. Varken Forum för levande historia eller Gentekniknämnden har ens något dataskyddsombud.

Lärare i Sverige börjar få problem med att uppehålla förintelsebluffen

”FÖRINTELSEN”. På grund av att en stor del av svenska elever numera vet sanningen bakom förintelsebluffen har Forum för levande historia släppt nytt hjärntvättsmaterial för att hjälpa lärare.

Alla niondeklassare får ny “Förintelse”-bok – författad av ökänd “överlevare”

INDOKTRINERING. Som i ett led att ytterligare stärka den judiska mytologin om den så kallade förintelsen utdelas nu en bok som skrivits av den ökända ”överlevaren” Hédi Fried till landets niondeklassare. Cirka 100 000 exemplar av ”Frågor jag fått om Förintelsen” kommer att delas ut under nästa vecka.

Forum för levande historia uppdaterar sin information om rasbiologi efter SD:s film

RASBIOLOGI. Den statliga myndigheten Forum för levande historia tvingas nu uppdatera sin information om svensk rasbiologi efter att nya fakta presenterats i Sverigedemokraternas film ”Ett folk, Ett parti”.

Undersökning: Varannan svensk tror på ökad rasmedvetenhet

INRIKES. Nästan hälften av svenskarna tror att ”rasismen” kommer att öka i landet. Något som judisk maktkvinnan Ingrid Lomfors anser är både ”nedslående” och ”allvarligt”.

Sionistisk organisation lär lärare hantera “rasistiska elever”

FÖRTRYCK. Forum för levande historia i samarbete med Skolverket har nu valt att ta till drastiska metoder för att förtrycka ungdomars rättighet till en egen tanke och åsikt. Runt 300 lärare deltog på indoktrineringskonferensen på First hotell Billingehus.

Nya Dagbladet avslöjar att Forum för levande historia ignorerar övergrepp mot svenskar

AVSLÖJANDE. Nya Dagbladet avslöjade tidigare under veckan hur det statliga propagandaorganet Forum för levande historia helt ignorerar rasism som riktas mot svenskar, trots att myndighetens uttalade uppgift är att bevaka rasism och intolerans i samhället.