JUDISK MAKT. Utbildningsminister Anna Ekström (S) besökte nyligen propagandacentret Yad Vashem i Israel – världens främsta anläggning för spridning av förintelsemyten. Detta för att delta i undertecknandet ett avtal med Israel om att utbilda svenska lärare för att motverka antisemitism.

Utbildningsminister Anna Ekström (S). Foto: Björn Nordqvist (CC BY-SA 2.0) .

Som representant för den svenska regeringen besökte utbildningsminister Anna Ekström (S) nyligen Israel. Hon deltog när en avsiktsförklaring mellan Göteborgs universitet, propagandamyndigheten Forum för Levande historia och den israeliska motsvarigheten Yad Vashem undertecknades i Jerusalem.

Tanken är att svenska lärare ska utbildas i Jerusalem av Yad Vashem – som beskrivs som ”ett av världens främsta kunskapscenter för hågkomsten av Förintelsen” – för att bättre bemöta den ökande antisemitismen i svenska skolor.

— Jag är mycket glad över denna möjlighet att tillsammans med svenska lärare utveckla undervisningen om Förintelsen i svenska skolor. Med stöd till undervisning om Förintelsen kan vi främja tolerans, motverka antisemitism och andra former av rasism och verka som ett skydd för vårt öppna och demokratiska samhälle, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande från regeringen.

I ett reportage i den judiska dagstidningen Dagens Nyheter får man följa utbildningsministerns resa till Jerusalem. DN beklagar sig framförallt över situationen i Malmö där rasfrämlingar från Mellanöstern mobbar judiska lärare.

Men man nämner kanske föga förvånande även Nordiska motståndsrörelsen och intervjuar en lärare från en mellansvensk kommun ”som har gigantiska problem med de våldsbejakande nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen (NMR), som riktar in sig på att rekrytera högstadieelever”. Av ”rädsla för nazisterna” menar hon sig tvingad till anonymitet.

— Nazisterna är ständigt närvarande hos oss. Flera har flyttat till kommunen och det skrämmer många. Du vet inte om elektrikern som kommer hem till dig är en NMR-medlem eller inte, berättar den anonyma lärarinnan, som troligtvis arbetar i Ludvika.

På hennes skola finns elever som öppet ifrågasätter spridandet av förintelsemyten.

— Vi hade elever som sa: Ni ljuger!, berättar lärarinnan.

Utbildningsministern ser dock positivt på samarbetet med skurkstaten Israel.

— Jag hoppas att lärare och rektorer över hela Sverige ska förstå att här finns det kunskap att hämta. Här finns en verktygslåda som vi kan bygga upp i just vår kommun och i vår skola, säger hon till DN.

Enligt pressmeddelandet från regeringen kommer det så kallade utbildningssamarbetet med Yad Vashem vara ett av två teman på det kommande toppmötet om ”hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism” som regeringen ska arrangera i Malmö den 27–28 oktober 2020.

Källor:
Anna Ekström besöker Yad Vashem i Jerusalem
Sverige tar hjälp av Israel för att bekämpa judehatet i skolorna


  • Publicerad:
    2019-09-14 18:00