JUDISK MAKT När Instagramkontot nu blir en bok, distribuerad till skolor och bibliotek, är syftet enligt Judiska ungdomsförbundet att ”motverka antisemitismen” med ”en bild av judisk mångfald”.

Med boken Stolt jude säger sig Judiska ungdomsförbundet (JU) vilja ”hjälpa lärare fördjupa bilden av vad judiskt liv i Sverige är”.

Föregångaren är Instagramkontot med samma namn, där unga judar sedan 2015 har erbjudits ett utrymme, där de ”kan dela sina berättelser”.

Generalsekreteraren för Ju Nina Tojzner anser att judar och judiskt liv får alldeles för lite utrymme i svenska skolors läroplan:

— Under religionsundervisningen får man lära sig om någon högtid och under historielektionerna så får man ju läsa om förintelsen, beskriver hon för Sveriges Radio den brist på uppmärksamhet som judar i Sverige enligt henne är drabbade av.

Boken, som alltså består av unga judars berättelser, kommer att distribueras till skolor och bibliotek landet runt.

Tojzner menar att en av skriftens största förtjänster är den ”mångfald” hos ”svenskt” judiskt liv, som förmedlas i den.

Hon framhåller att detta sätt att skildra är väl lämpat att påverka ungdomar samt att förebygga ”antisemitiska fördomar och nidbilder”.

— Men kunskap är väl makt på något sätt, så att förhoppningsvis kommer vi inte ha de här förutfattade meningarna om varandra, kommenterar hon.

Tojzner framhåller vidare att Forum för levande historia på sin hemsida uppger att medan ”fördomar mot judar” visserligen har minskat sedan mitten av 00-talet, så hade 2020 ändå otroliga 13 procent den antisemitiska föreställningen att ”det helt eller delvis stämmer att judarna har stort inflytande över media

Mindre än 50 procent av svenskarna vill ha en judisk statsminister!

Enligt samma statistik, betonar Tojzner, ”såg endast 48 procent gärna en jude som statsminister i Sverige”.

Generalsekreteraren tycker att unga judar fortfarande alldeles för ofta utsätts för antisemitism i sin vardag – en antisemitism som enligt henne har många olika ansikten:

— Sen kan det så klart variera hur det ser ut, om det uttrycker sig fysiskt i skolan eller om det är på sociala medier.

Tojzner säger sig hoppas att med denna bok kunna ta sig in i klassrummen och förse lärarna med det de saknar för att kunna ge en rättvisande bild av judiskt liv i Sverige:

— Ett verktyg i undervisningen, så att för första gången är det från vårt perspektiv och inte från ett majoritetsperspektiv, beskriver generalsekreteraren för Judiska ungdomsförbundet Nina Tojzner för Sveriges Radio ambitionerna med bokutgivningen.