JUDISK MAKT Judisk press och lobby fördömer skolstyrelsens agerande vid ett möte i Arizona, där en besökare på programpunkten ”Allmänhetens kommentarer” tillåts göra en utläggning om judisk makt.

En kommentar om judisk makt på ett skolstyrelsemöte förra veckan i en förort till staden Phoenix har renderat upprördhet inom judisk press och lobby.

Skolstyrelsemedlemmarna bemötte enligt dessa inte inlägget ”på rätt sätt” när det levererades.

Under programpunkten ”Allmänhetens kommentarer” på ett möte arrangerat av Chandler Unified School District board talade en Melanie Rettler om kritisk rasteori och vacciner – ämnen som saknades på mötets dagordning, men som står i centrum för en het allmän nationsomfattande debatt.

Hennes inlägg nådde enligt Jewish Telegraphic Agency (JTA) ”sitt crescendo i ett antisemitiskt påstående klädd i en språkdräkt tillhörande högerextrema konspirationsteorier”:

— Varenda en av dessa företeelser: den djupa staten, intrigen, träsket, eliten – du får inte nämna det, men jag tänker göra det – det finns en ras som äger alla läkemedelsföretag och dessa vacciner är inte säkra, de är inte effektiva och de är inte gratis, sade Rettler och fortsatte:

— Du vet att du betalar för det genom prisökningen på bensin och livsmedel – du betalar för det, pengarna som tas är dina – och de går till dessa läkemedelsföretag, och om man tar in ras i bilden: Det är judarna!”

Incidenten är enligt JTA ”den sista i en nationsomfattande rad av störningar vid skolstyrelsemöten, den sortens störningar som USA:s justitiedepartement vill sätta stopp för”.

Tyvärr rår vi inte på judisk makt

Efter att Rettler talat färdigt, riktade sig styrelseordförande Barb Mozdzen, till samtliga närvarande mötesdeltagare med dessa ord:

— Kommentarer måste verkligen vara relaterade till sådant som skolstyrelsen kan göra något åt, och detta är inte något som vi kan påverka, sa hon och avslutade:

— Så snälla kommentera något som ligger inom vår jurisdiktion.

Judiska organisationer har rasat över att Mozdzen och andra styrelsemedlemmar inte reagerade specifikt på ”antisemitismen” i Rettlers uttalande.

Arizonaavdelningen av Israel American Council uppger att man skrivit till styrelsen och framfört uppmaningen att ”styrelsemedlemmarna framledes själva talar klarspråk vid de ögonblick som sådana hatiska lögner uttrycks”.

I ett officiellt uttalande skriver gruppen:

”Vår historia lär oss att om man låter sådan rasism passera outmanad inbjuder man bara till mer av den varan.”

ADL: ”Visa ert engagemang!

Samtidigt har Anti-Defamation League (ADL) skickat ett brev till styrelsen och varje medlem – där man uttrycker ”oro” över anmärkningarna som Rettler levererade och man uppmanar distriktet att ”offentligt – och på kraftfullast möjliga vis – visa sitt engagemang för att bekämpa antisemitismen och samtliga former av hat”.

Gruppen tillägger:

”Avsaknaden av respons från styrelsemedlemmarnas sida på gårdagskvällens offentliga talare, som nyttjade flagranta antisemitiska bilder och stereotyper för att saluföra antivaccin- och CRT-fientliga åsikter – är helt enkelt motbjudande och farlig.”

Terry Locke, talesman för skoldistriktet, hävdar i Jewish News of Greater Phoenix att det är ”en överträdelse mot Arizonas lag för öppna möten om styrelsemedlemmar diskuterar ämnen som inte finns på mötets dagordning”.

Ni får godkänt för den kritik som ni levererade för sent

En taleskvinna för Arizona School Boards Association betonar dock för Arizona Republic att det inte finns några klara regler för vem som får yttra vad på ett skolstyrelsemöte – eller för hur styrelsen ska kommentera olika inlägg.

Den respons på Rettlers inlägg som skolstyrelsen kommit med efter mötet har hursomhelst, till skillnad från den som framlades under detsamma, vunnit gehör hos judisk press och lobby.

Efter att Chandlers chef Franklin Narducci fått veta vad som hade hänt på skolstyrelsemötet, skriver JTA, tog han genast kontakt med ”representanter för den judiska gemenskapen”.

Paul Rockower, verkställande chef för Jewish Community Relations Council of Greater Phoenix, har också, påminner tidningen, lovprisat skoldistriktets ansträngningar och sättet på vilket man ”kontaktat och samarbetat med den judiska gemenskapen”.

På liknande sätt har också rabbinen Michael Beyo, vd för East Valley Jewish Community Center in Chandler, hyllat styrelsen och förklarat att han är nöjd med och tacksam för att Narducci eftersträvat samarbete:

En okunnig person gjorde ett antisemitiskt uttalande. Det är inte värt en nyhet … Det som är intressant är att chefen ställde in samtliga möten [under torsdagen] för att kunna ta itu med detta.

Narducci har, påminner JTA, samarbetat med Beyo i formulerandet av ett uttalande som ”fördömer hatfulla kommentarer och förkastar antisemitiska utlåtanden”.

Samarbetets resultat lyder:

”Distriktet bekräftar sitt engagemang för att nyttja sitt inflytande som en offentlig utbildningsinstitution till att lära eleverna värdet av en inkluderande gemenskap och förse dem med verktygen med vilka de kan engagera sig för vårt allt mer mångfaldiga samhälle. Chandler Unified School District förkastar hatfulla kommentarer på alla nivåer.”