1984. En universitetsföreläsare sammankopplade i samtal med sin kursledare några olika folkgrupper med specifika positiva egenskaper. En tribunal avskedade honom sedan för ”antisemitism” och ”rasism”.

Ingenjören Stephen Lamonby, 73, arbetade tills helt nyligen deltid som föreläsare vid Solent University i Southampton i England.

Under en diskussion mellan Lamonby och hans kursledare judinnan Dr Janet Bonar, nämnde den senare sin examen i fysik, varpå den förre kommenterade att judar har ”en särskild fallenhet för ämnet”.

Han använde Albert Einstein som ett exempel och frågade sedan Dr Bonar om hon är jude. Föreläsaren kände sig kränkt och skrek att Lamonby är en ”rasist”. Som svar sa han:

— Jag tror att judarna är det skickligaste folket i världen. De har lidit så mycket för det. Jag frågade om du är jude med anledning av din förmåga inom matematik, fysik etc. Detta är deras specialitet.

Lamonby uppgav senare att Dr Bonar då ”blev ursinning, slängde iväg stolar, skrek förolämpningar till mig och sedan rusade ut”.

Han förklarar:

— Jag fann det intressant att hon kanske är en av dem – spännande att få träffa en judisk fysiker, vilka har varit mina hjältar sedan barndomen.

Några timmar efter deras diskussion skickade Dr Bonar ett e-postmeddelande där hon framförde att i framtiden kanske det vore bättre om deras konversationer fokuserade på deras studier snarare än på deras ”ytterst kontrasterande åsikter om ras och nationalitetsegenskaper”.

I diskussionen med Dr Bonar ska Lamonby även ha fällt omdömen om några andra folkgrupper.

Han ska ha uttalat att hans ”hjärta speciellt slår för unga svarta män eftersom de är underprivilegierade och många av dem är utan fäder” och att de därför behöver ”all hjälp de kan få”. Vidare ska han ha påtalat att tyskar och japaner är skickliga ingenjörer.

Under mötet med Dr Bonar ska han även ha sagt att enligt hans erfarenhet har folk från olika länder blivit bra på olika saker beroende på ”stor exponering”.

I efterhand betonade Stephen Lamonby att hans kommentarer varken var rasistiskt menade eller syftade till att kränka någon och påtalade att han konsekvent använder positiva stereotyper.

Även efter att universitetet inlett en utredning stod Lamonby fast vid sina kommentarer och kom även med ett nytt exempel:

— Eskimåer är bra på att fiska.

Han kommenterade vid samma tillfälle Dr Bonars reaktion på hans uttalanden:

— Mina kommentarer gick bara ut på att jag utifrån min livslånga erfarenhet kommit fram till att vissa nationaliteter har utvecklat en högre nivå av färdighet inom vissa områden. Dessa är direkt relaterade till graden av exponering för kriterier såsom industri och utbildning. Detta är inte radikala tankegångar; det är bara en åsikt som återspeglar miljöpåverkan i allmänna termer.

Nu beslutades att Lamonby skulle ställas inför en anställningstribunal.

Under en avslutande disciplinär utfrågningsrunda inför tribunalen medgav Lamonby till slut att han ”varit klumpig” i sitt språk och ”bad om ursäkt från sitt hjärta” och påpekade att han inte hade menat att vara ”rasistisk”.

Tribunalen, som hölls i Bristol, kom fram till att det är universitetets plikt att skydda sina ”multikulturella, företrädesvis unga studenter” mot potentiella rasistiska handlingar och avfärdade Lamonbys åberopande av reglementsvidrigt avsked och kontraktsbrott.

Domare C H O’Rourke yttrade:

— För att skingra allt tvivel, vill jag påpeka att jag finner det uppenbart åtminstone potentiellt rasistiskt att gruppera nationaliteter, raser, etniska eller religiösa grupper enligt kategorier och att tilldela dem specifika förmågor eller talanger (eller motsatsen), då talanger och förmågor naturligtvis varierar stort från individ till individ.

— Medan Lamonby försöker argumentera att hans stereotyper (vilket stämmer) är positiva, är sådan ”positivitet” inte desto mindre potentiellt kränkande för mottagaren.

— En jude som får veta att han är bra på fysik – därför att han är en jude – kan mycket väl se detta som ett förringande av hans individuella intellektuella förmåga och hårda arbete.

— För det andra, det kan också vara grovt kränkande, eftersom personen kanske de facto inte är judisk, men känna att en egenskap tillskrivs denne.

— För det tredje, även om personen är judisk, kan vederbörande med rätta anse att detta inte är något som angår Lamonby.

Vicekansler Julie Hall, som ledde tribunalen, konstaterade att Lamonby ”inte förstår att hans yttranden är kränkande” samt att ”han avskedas för dåligt uppförande av högsta grad”.

Den London-baserade ingenjören arbetar efter avskedet som frilansare för sitt eget företag Plusfilm, som producerar stuntfilmer.


  • Publicerad:
    2020-07-25 09:30