JUDISK MAKT. Stiftelsen för policyer mot antisemitism kallar stödet för judar bland politiker i Storbritannien för ”det största kollektiva parlamentariska stödet för någon icke-parlamentarisk motion i modern tid”.

British Houses of Parliament. Foto: Maurice (CC BY 2.0)

Totalt 639 av de 643 politiska representanter i brittiska underhuset har personligen skrivit under på lobbygruppen Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nya definition av antisemitism, rapporterar The Jewish Chronicle i Storbritannien.

Lobbygruppens namn kan närmast översättas med ”Internationella alliansen till minnet av förintelsen”. Deras nya, utökade definition av antisemitism antogs nyligen i Frankrike.

Stiftelsen för policyer mot antisemitism, The Antisemitism Policy Trust, är en judisk lobbygrupp som inför de allmänna valen i Storbritannien förra året startade en kampanj för att implementera IHRA:s definition i Storbritannien. Stiftelsen bjöd in politiker från alla politiska partier att ingå i en övergripande parlamentsgrupp. Cirka 700 politiker ville vara med.

Efter att de flesta av de inbjudna politikerna sållats bort, återstod cirka 230 av dem, vilka valdes in i parlamentsgruppen. Politikerna bildade då en APPG, All-Party Parliamentary Group, det vill säga en partigrupp för samtliga riksdagspartier vars syfte var att rekrytera fler parlamentariker att skriva under på den nya utökade  definitionen av antisemitism. Denna tillåter bland annat inte kritik mot staten Israel uttryckt på ”hätskt” sätt, eller uppmaningar till bojkott mot israeliska varor och tjänster.

Resultatet blev att 637 parlamentariker personligen skrev under på definitionen, vilket antas vara det största kollektiva stöd för någon icke-parlamentarisk motion i modern tid, säger sekretariatet för denna övergripande partigrupp.

Alla representanter för SNP, SDLP, Gröna partiet, DUP och oberoende parlamentariker skrev med detsamma under dokumentet. The Jewish Chronicle påpekar att Labours representant Yasmin Qureshi har signerat det i efterhand när tidningen publicerat sin artikel, liksom Sir Christopher Chope.

Tidningen publicerar även namnen på de som inte har signerat dokumentet: Dessa är de sju medlemmarna av Sinn Fein, och Labours representanter Graham Stringer, Tahir AliAndy McDonald och Grahame Morris, skriver tidningen. Dessa har inte skrivit under ”trots upprepade försök att kontakta dem”, säger stiftelsen.

Robert Jenrick som tillhör det konservativa partiet (”Tories”) och är bostadsminister, sade på tisdagen att universitet och councils (ungefär: kommuner) som vägrar att anta den nya definitionen ska registreras och att de ska kunna förlora finansiering. Han beklagade att hittills har endast 136 av 343 councils i Storbritannien gått med på att anta IHRA:s definition när de hanterar ärenden som rör anmäld antisemitism.

Källa:
639 out of 643 MPs sign up to IHRA definition of antisemitism


  • Publicerad:
    2020-01-29 13:00