INRIKES. I Uppsala Domkyrka finns en skulptur över två judar som diar en gris. Någon har nu anmält konstverket till JK, som inte kan döma i fallet då objektet i fråga inte är ett skriftligt dokument.

”Judesuggan”, skulptur i Uppsala domkyrka (skärmdump Youtube).

En stenskulptur från 1300-talet i Uppsala domkyrka föreställer två judar som diar en gris. En person som upplever sig kränkt av konstverket har gjort en anmälan till Justitiekanslern (JK) om hets mot folkgrupp.

JK meddelar dock att eftersom statyn inte utgör ett skriftligt dokument har myndigheten inte befogenhet att döma i fallet. Statyer eller skulpturer faller nämligen inte under tryckfrihetsförordningen. Ärendet ska därför ha lämnats vidare till polis och allmän åklagare.

”Judensau” (tyska för ”Judesugga”) är ett vanligt motiv i medeltida kristen konst och skulpturer med detta tema finns i kyrkor runt hela Europa. Mest förekommande ska motivet vara i Tyskland.

I februari i år friade en domstol i Tyskland en kyrka i Wittenberg, som har en fasadskulptur föreställande en ”judesugga”, från brott

Nordfront har tidigare skrivit om när ”Judesuggan” i Uppsala domkyrka har varit i blåsväder.

2017 skrev Per-Olof Hermansson, ordförande för Riksorganisationen Shalom över Israel, samt Andreas Johansson, präst, i Uppsala Nya Tidning ett indignerat inlägg om suggan.

Man kräver i artikeln att kyrkan tar avstånd från suggan:

”Judesuggan” i Uppsala domkyrka förkunnar fortfarande hån och förakt. Kyrkan måste ta avstånd.

[…] det är på sin plats att uttryckligt ta avstånd från ”judesuggan” i rikshelgedomen genom att sätta upp en skylt som explicit tar avstånd från ”judesuggans” budskap. Ännu viktigare är det dock att bekännelsen kommer: ”Förlåt oss Gud för hatet vi har låtit stenarna förkunna under seklernas lopp i rikshelgedomen.”

En sådan skylt sattes också kort därefter upp bredvid skulpturen och sitter kvar där än idag. På skylten står bland annat att läsa att Svenska kyrkan tar avstånd från alla former av antisemitism.

Tidningen Dagen skrev i januari i år om hur den fristående bibelläraren Lars Enarson hade samlat ett 50-tal personer som i en aktion ställde sig under konstverket och bad att det skulle försvinna. Deltagarna i aktionen tvingades dock till slut lämna platsen utan att bönen hade infriats.

Skulpturens framtida öde är i skrivande stund okänt.


  • Publicerad:
    2020-07-18 20:45